Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Službene novine 2023.

Elektronička verzija novina informativnog je karaktera. Samo je tiskano izdanje novina pravno obvezujuće.

Službene novine br. 01/2023

Službene novine br. 02/2023

Službene novine br. 03/2023

Službene novine br. 04/2023

Službene novine br. 05/2023

Službene novine br. 06/2023

Službene novine br. 07/2023

Službene novine br. 08/2023

Službene novine br. 09/2023

Službene novine br. 10/2023

Službene novine br. 11/2023

Službene novine br. 12/2023

Službene novine br. 13/2023

Službene novine br. 14/2023

Službene novine br. 15/2023

Službene novine br. 16/2023

Službene novine br. 17/2023

Službene novine br. 18/2023

Službene novine br. 19/2023

Službene novine br. 20/2023

Službene novine br. 21/2023

Službene novine br. 22/2023

Službene novine br. 23/2023

Službene novine br. 24/2023

Službene novine br. 25/2023

Službene novine br. 26/2023

Službene novine br. 27/2023

Službene novine br. 28/2023

Službene novine br. 29/2023

Službene novine br. 30/2023

Službene novine br. 31/2023

Službene novine br. 32/2023

Službene novine br. 33/2023

Službene novine br. 34/2023

Službene novine br. 35/2023

Službene novine br. 36/2023

Službene novine br. 37/2023

Službene novine br. 38/2023

Službene novine br. 39/2023

Službene novine br. 40/2023

Službene novine br. 41/2023

Službene novine br. 42/2023

Službene novine br. 43/2023

Službene novine br. 44/2023

Službene novine br. 45/2023

Službene novine br. 46/2023

Službene novine br. 47/2023

Službene novine br. 48/2023

Službene novine br. 49/2023

Službene novine br. 50/2023

Službene novine br. 51/2023

Službene novine br. 52/2023

Službene novine br. 53/2023

Službene novine br. 54/2023

Službene novine br. 55/2023

Službene novine br. 56/2023

Službene novine br. 57/2023

Službene novine br. 58/2023

Službene novine br. 59/2023

Službene novine br. 60/2023

Službene novine br. 61/2023

Službene novine br. 62/2023

Službene novine br. 63/2023

Službene novine br. 64/2023

Službene novine br. 65/2023

Službene novine br. 66/2023

Službene novine br. 67/2023