Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zakup poslovnih prostora

DSC_0079

Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnim prostorom upravlja Gradonačelnik.

Poslovni se prostori koriste temeljem zakupa.

Poslovni prostori se daju u zakup putem javnog natječaja (osim izuzetaka propisanih Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11., 64/15. i 112/18.) te se sa zakupnicima sklapaju ugovori o zakupu na rok od 5 godina.

 

 

Zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika uređen je Odlukom o davanju poslovnog prostora u zakup (“Službene novine Grada Pazina” broj 42/19.).

Za zakup poslovnog prostora plaća se zakupnina + PDV.

Početnu mjesečnu zakupninu po m2 poslovnog prostora čini umnožak koeficijenta zone i koeficijenta namjene te vrijednosti boda. Vrijednost boda utvrđena je u iznosu od 1.45 kn/m2  Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Pazina od 18. ožujka 2008. godine.

Grad Pazin upravlja sa 60-tak poslovnih prostora i 5 garaža.

ODLUKA o davanju poslovnog prostora u zakup 42/19  i  11/20