Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Zakup poslovnih prostora

DSC_0079

Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.

Poslovnim prostorom upravlja Gradonačelnik.

Poslovni se prostori koriste temeljem zakupa.

Poslovni prostori se daju u zakup putem javnog natječaja (osim izuzetaka propisanih Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11.) te se sa zakupnicima sklapaju ugovori o zakupu na rok od 5 godina.

 

 

Zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika uređen je Odlukom o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.).

Za zakup poslovnog prostora plaća se zakupnina + PDV.

Visinu početne mjesečne zakupnine po m2 poslovnog prostora čini umnožak broja bodova i vrijednost boda. Vrijednost boda utvrđena je u iznosu od 1.45 kn/m2  Zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Pazina od 18. ožujka 2008. godine.

Grad Pazin upravlja sa 70-tak poslovnih prostora i 10-tak garaža.

ODLUKA o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Pazina, 16/07, 21/09, 19/10 i 22/12

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.