Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Projekti

Grad Pazin realizaciju projekata provodi uz potporu Europskih fondova, ali i različitih nacionalnih izvora poput ministarstava, fondova ili uz potporu Istarske županije. U nastavku su navedeni najznačajniji projekti koji su trenutno u provedbi ali i oni koji su uspješno okončani ili se tek pripremaju za realizaciju.