Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Planirani projekti

Planirani projekti

Grad Pazin intenzivno priprema projekte značajne za razvoj grada i unapređenje kvalitete života svojih građana. Pripremom projektne dokumentacije i drugih preduvjeta za realizaciju ovi se projekti pripremaju za traženje financijske potpore iz Europskih fondova, različitih nacionalnih fondova i nadležnih ministarstava te za javno-privatno partnerstvo.

 

Autobusni kolodvorautobusni kolodvor

Projekt autobusnog kolodvora jedan je od ključnih infrastrukturnih objekata grada, ne samo zbog broja putnika, nego i zbog njegove pozicije i povezanosti. Planirana građevina riješila bi trenutno vrlo zahtjevno prometno okruženje i kaotično odvijanje prometa u kojem se miješaju autobusi, osobna vozila i pješaci. Izgradnjom novog autobusnog kolodvora otvaraju se nove mogućnosti, nove vizure i novi javni prostor grada.
Do sada je odrađeno: izrada programskog rješenja

 

Dom za starije osobe i centar za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin

U planu je izgradnja Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin  koji će pružiti dostupnu socio-zdravstvenu skrb, usluge i potpore starijim osobama i njihovim obiteljima u instituciji  te razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe. Planira se izgraditi na lokaciji u bivšoj vo

jarni  u Pazinu s čime je  suglasan Radni tim za pripremu i provedbu projekta „Izgradnja Doma za starije osobe i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin“.

Početkom rujna 2020. godine dobivena je građevinska dozvola za izgradnju Doma za starije i centra za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Pazin koja je postala pravomoćna 06. listopada 2020. g. Temeljem građevinske dozvole i izrađenog glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika priprema se tender za raspisivanje javne nabave za izvođača radova. Nakon potpisivanja ugovora s izvođačem radova  krenut će se u izgradnju I. faze građevine, prema planu početkom 2021. godine. Očekivano trajanje građenja i opremanja je dvije godine, što znači tijekom 2021. i 2022. godine.

U prvoj fazi, izgradio bi se veći dio zgrade katnosti P+2, a obuhvaćao bi sve potrebne zajedničke prostore, smještajne kapacitete za 52 korisnika institucionalne skrbi (dugotrajni smještaj), Centar za  pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za 30 korisnika poludnevnog boravka te pomoćne prostore koji su potrebni za uslugu pomoć u kući za 90 korisnika. Druga faza izgradnje (koja sada nije planirana) obuhvaćala bi još dodatnih 48 smještajnih jedinica. Ukupna neto građevinska površina cjelokupnog objekta I. faze iznosi 2.997,66 m2. U sklopu I. faze uredili bi se vanjski prostori ispred zgrade (parkirališta, kolne i zelene površine) te djelomično zelene površine s južne i istočne strane. Procijenjena vrijednost projekta I. faze iznosi 37.000.000,00 kn.

 

Kogeneracijsko postrojenjekogeneracijsko

Izgradnjom i pogonom kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu povećat će se udjel i omogućiti učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije, te na taj način višestruko doprinijeti ispunjavanju ciljeva energetske politike RH, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji, pri čemu se najveće povećanje očekuje u korištenju biomase u energetske svrhe. Analiza konzuma pokazuje da sumarno maksimalno opterećenje potencijalnog konzuma centraliziranog toplinskog
sustava naselja Pazin (samo naselje Pazin) iznosi 14,3 MW.