Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Planirani projekti

Planirani projekti

Grad Pazin intenzivno priprema projekte značajne za razvoj grada i unapređenje kvalitete života svojih građana. Pripremom projektne dokumentacije i drugih preduvjeta za realizaciju ovi se projekti pripremaju za traženje financijske potpore iz Europskih fondova, različitih nacionalnih fondova i nadležnih ministarstava te za javno-privatno partnerstvo.

 

Autobusni kolodvorautobusni kolodvor

Projekt autobusnog kolodvora jedan je od ključnih infrastrukturnih objekata grada, ne samo zbog broja putnika, nego i zbog njegove pozicije i povezanosti. Planirana građevina riješila bi trenutno vrlo zahtjevno prometno okruženje i kaotično odvijanje prometa u kojem se miješaju autobusi, osobna vozila i pješaci. Izgradnjom novog autobusnog kolodvora otvaraju se nove mogućnosti, nove vizure i novi javni prostor grada.
Do sada je odrađeno: izrada programskog rješenja

 

Dom za starije osobe Pazin

U planu je izgradnja Doma za starije osobe Pazin koji će pružiti dostupnu socio-zdravstvenu skrb, usluge i potpore starijim osobama i njihovim obiteljima u instituciji  te razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe. Planira se izgraditi na lokaciji u bivšoj vojarni  u Pazinu s čime je  suglasan Radni tima za pripremu i provedbu projekta „Izgradnja Doma za starije osobe Pazin“.

Radni tim je pripremio Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije Doma za starije osobe Pazin, za do 50 smještajnih kapaciteta i zajedničkim prostorima za 100 korisnika u 1. fazi te još 50 smještajnih kapaciteta u 2. fazi.

U tijeku je ishodovanje potrebne tehničke dokumentacije te izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Doma za starije osobe Pazin.

 

Kogeneracijsko postrojenjekogeneracijsko

Izgradnjom i pogonom kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu povećat će se udjel i omogućiti učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije, te na taj način višestruko doprinijeti ispunjavanju ciljeva energetske politike RH, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji, pri čemu se najveće povećanje očekuje u korištenju biomase u energetske svrhe. Analiza konzuma pokazuje da sumarno maksimalno opterećenje potencijalnog konzuma centraliziranog toplinskog
sustava naselja Pazin (samo naselje Pazin) iznosi 14,3 MW.

 

 

 

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.