Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Parkiranje i prometno redarstvo

Parkiranje

Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja  određene su parkirališne površine (javna parkirališta), organizacija i način naplate parkiranja te nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Pazina.

lipanj-firma06-022[1]

NAPLATA PARKIRANJA obavlja se u Pazinu na slijedećim javnim parkiralištima:

 • u ulici Narodnog doma na platou ispred gradskog kina,
 • u dijelu ulice 25. rujna ispred kućnih brojeva 38 i 40,
 • u ulici Dinka Trinajstića s lijeve strane od križanja s ulicom 25. rujna do križanja s ulicom 15. siječnja,
 • na dijelu Trga slobode,
 • na dijelu ulice Muntriljska, uz stambenu zgradu 7a, 7b, 7c i 7d,
 • iza Spomen doma.

Parkiranje na javnom parkiralištu ima neograničeno vrijeme trajanja parkiranja od 00,00 do 24,00 sata. Naplata parkiranja vrši se radnim danom od 07,00 do 19,00 sati (na parkiralištu iza Spomen doma od 07,00 do 18,00 sati), a subotom od 07,00 do 14,00 sati. Naplata parkiranja ne vrši se nedjeljom i blagdanom.

Naplata parkiranja za turističke autobuse – iza Spomen doma.

Odlukom je detaljno regulirano korištenje:

 • satne parkirališne karte,
 • dnevne parkirališne karte,
 • povlaštene parkirališne karte,
 • rezervacija parkirališnog mjesta, i
 • besplatno parkiranje.

ODLUKA o organizaciji i načinu naplate parkiranja 29/1041/14 i 39/17

Pružanje usluga parkiranja na uređenim javnim površinama je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama trgovačko društvo USLUGA d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama razumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama obavlja komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama 05/19

Prometno redarstvo

DSC05882Unutar Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina djeluje prometni redar.

U okviru zakonskih ovlasti prometni redar je ovlašten obavljati poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljati prometom a sve u cilju svrsishodnijeg korištenja raspoloživog javnog prostora u središnjem dijelu Grada Pazina.

U svom radu prometni redar izdaje:

 • upozorenje o počinjenom prekršaju
 • obavijest o počinjenom prekršaju.

U slučaju neplaćanja kazne po obavijesti o učinjenom prekršaju, u daljnjem tijeku postupka izdaje se obvezni prekšajni nalog odnosno vodi se prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom. Na kraju se vrši prisilna naplata neplaćene novčane kazne.

Prometni redar: MARKO ANTOLOVIĆ,  091-624-2785