Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izjava o pristupačnosti internetskih stranica Grada Pazina

Grad Pazin obvezan je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice unutar domene pazin.hr.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI.pdf

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.