Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Najam gradskih stanova

Pravilnikom o davanju stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam (“Službene novine Grada Pazina” broj 2/99. i 23/09.) propisane su osnove i mjerila za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam, postupak i tijelo nadležno za davanje stanova u najam, veličina stana koja se može dati u najam, ugovor o najmu, prava i obveze ugovornih strana te utvrđivanje visine najamnine.

O davanju stanova u najam odlučuje Komisija za davanje stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam.

imagesCAXQZ9MB

Komisija daje stanove u najam prema Listi prioriteta i prema raspoloživim stanovima za dodjelu uzimajući u obzir da dodijeljeni stan odgovara po veličini i broju prostorija potrebama podnositelja zahtjeva.

Lista prioriteta utvrđuje se kao zatvorena lista na vrijeme od 2 godine (svake neparne godine). Zahtjevi za uvrštenje u Listu prioriteta primaju se tijekom 04.mjeseca neparne godine a temeljem objavljenog javnog oglasa.

 

 

Za utvrđivanje Liste prioriteta boduju se slijedeći kriteriji:

  • ukupan radni staž,
  • godine prebivanja na području Grada Pazina,
  • sudjelovanje u domovinskom ratu,
  • socijalni uvjeti,
  • zdravstveni uvjeti,
  • stambeni uvjeti.

Pravo na podnošenje zahtjeva za najam stana u vlasništvu Grada Pazina ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Grada Pazina.

Osim prethodnog uvjeta, podnositelj zahtjeva mora udovoljavati slijedećim uvjetima: da on ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva

  • nemaju stan u najmu (da nisu najmodavci) odnosno da nisu vlasnici stana ili kuće na području Republike Hrvatske,
  • ne koriste stan u vlasništvu pravne osobe bez valjane pravne osnove.

Grad Pazin raspolaže s 40-tak stanova u svom vlasništvu u kojima stanuju najmoprimci sa zaštićenom odnosno slobodno ugovorenom najamninom.

Pravilnik o davanju stanova u vlasništvu Grada Pazina u najam 02/99 i 23/09

Konačna Lista 2021. – 2023.docx  utvrđena je na vrijeme od 2 (dvije) godine počevši od 01. srpnja 2021. godine