Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Postupak izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo nositelj je izrade prostornih planova za područje Grada Pazina. Izrađivači prostornih planova ovlašteni su arhitekti ili druge pravne osobe s ovlaštenjem za izradu prostornih planova koje Grad Pazin, kao nositelj izrade planova, angažira primjenjujući postupak javne ili bagatelne nabave.

Procedura izrade i donošenja prostornih planova sukladna je Zakonu o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/1365/17114/1839/1998/19, 67 /23)