Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Komunalni red i redarstvo

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Grada Pazina propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje Odlukom o komunalnom redu (“Službene novine Grada Pazina” broj 23/06., 21/09. i 1/18.).

Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provodi komunalni redar.

U obavljanju nadzora komunalni je redar ovlašten:

  1. narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
  2. narediti uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, objekata, uređaja i reklama,
  3. zabraniti obavljanje radova,
  4. zabraniti uporabu komunalnih objekata, uređaja i naprava ukoliko postoje nedostaci sve dok se oni ne uklone,
  5. narediti vraćanje javne površine u prvobitno stanje,
  6. naplatiti novčanu kaznu,
  7. predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
  8. predložiti podnošenje optužnog prijedloga.

Ako fizičke ili pravne osobe ne postupe po nalogu komunalnog redara, potrebne radnje obavit će se na njihov trošak preko treće osobe.

O obavljenom nadzoru komunalni redar sastavlja zapisnik.

Komunalni redar: MLADEN PILAT  tel: 635-102, 091-162-4120, e-mail:mladen.pilat@pazin.hr

ODLUKA o komunalnom redu, 23/0621/09 i 01/2018.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.