Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Urbano područje Pazin – ITU mehanizam

Urbano područje Pazin

Sukladno čl. 14. st. 6. Zakono regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14., 123/17. i 118/18.(dalje u tekstu:ZRRRH) Grad Pazise može ustrojiti kao manje urbano područje. Grad Pazin okolnim područjem je temeljem Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu Strategija razvoja urbanog područja za financijsko razdoblje 2021.2027. verzija 2.0. (daljeu tekstuSmjernice) utvrđen kamanje urbano područje na čijem se teritoriju može provoditi mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam)
Na temelju odredbi EU regulative i trenutno važećeg nacionalnog zakonodavstva Republika Hrvatska u novom financijskom razdoblju 2021. 2027. planira korištenje ITU mehanizma u 22 hrvatska grada:
▪4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek,
▪10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac,Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovari Vinkovci,
▪8 gradova središta manjih urbanih područja kojisu sjedišta županija sukladno Zakonuo područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.
Urbana područja uspostavljaju se radi učinkovitijeg planiranja i provedbe urbane politike kaojedne od važnih komponenti regionalne politike (čl. 14.st.1. ZRRRHa).