Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjeli

Grad Pazin

DSC_0007
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

OIB 07969842379

Telefon (centrala): ++385 52 624 111

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

Utorkom od 8,00-10,00 i od 12,00-16,00 sati

Srijedom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Petkom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Ponedjeljkom i četvrtkom se stranke ne primaju!

PRIJEM GRAĐANA I GRAĐANKI KOD GRADONAČELNICE

  • Svaki prvi utorak u mjesecu od 13:00 – 16:00 sati

Termin sastanka potrebno je prethodno dogovoriti putem kontakt obrasca ili pozivom na broj 052 624 208

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Svojim radom upravna tijela dužna su omogućiti učinkovito ostvarivanje prava, obveza i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.

* Statut Grada Pazina:

Statut Grada Pazina – pročišćeni tekst SN 24/21.

* Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina:

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pazina SN 52/23.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina SN 44/22.

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina SN 13/22.

* Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina:

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina 34/23.

Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina  SN 1/23.

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 45/22.

Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 26/22.

* Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika:

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika SN 33/23.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika SN 22/20.

* Etički kodeks:

Etički kodeks SN 3/12.

* Odluka o radnom vremenu:

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave Grada Pazina 21/12.