Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjeli

Grad Pazin

DSC_0007
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
52000 Pazin

OIB 07969842379

Telefon (centrala): ++385 52 624 111

 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama:

Utorkom od 8,00-10,00 i od 12,00-16,00 sati

Srijedom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Petkom od 8,00-10,00 i od 11,00-13,00 sati

Ponedjeljkom i četvrtkom se stranke ne primaju!

 

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pazina kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Pazin ustrojavaju se upravna tijela Grada Pazina. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Svojim radom upravna tijela dužna su omogućiti učinkovito ostvarivanje prava, obveza i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, statutom i drugim propisima.

Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina SN 13 22

Odluka o koeficijentima službenika

Pravilnik o unutranjem redu upravnih tijela Grada Pazina SN 26 22

Statut Grada Pazina pričišćen tekst SN 24 21

Etički kodeks.pdf

Odluka o radnom vremenu u tijelima Gradske uprave.pdf