Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun

23Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun

mr. sc. Maja Stranić Grah 

Tel. +385(0)52 635-100

Fax. +385(0)52 624-131

e-pošta: [email protected]

 

 

Program rada Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun obuhvaća slijedeća područja:

  1. praćenje gospodarskih aktivnosti i stvaranje uvjeta za unapređenje gospodarstva;
  2. poticanje poduzetničkih poslova i korištenja kapaciteta u gradskom vlasništvu;
  3. izrađivanje potrebnih studija i analiza iz gospodarskih i poduzetničkih odnosa;
  4. pripremanje, praćenje i izvršavanje odluka, općih i pojedinačnih akata iz djelokruga financija, proračuna i računovodstva;
  5. pripremanje, praćenje izvršenja i izvršenje gradskog proračuna te odgovarajućeg akta o tome i polugodišnjeg i godišnjeg izvršenja Gradskog proračuna;
  6. pripremanje i izvršavanje Gradskog proračuna;
  7. obračun plaća i drugih primanja djelatnika i namještenika tijela gradske uprave;
  8. pripremanje analiza i izvješća o poslovanju;
  9. vođenje postupka prisilne naplate

Popis službenika odjela s kontakt podacima

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike