Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo

Elvis Kliman

Tel. +385(0)52 635-099

Fax. +385(0) 624-133

e-pošta: [email protected]

 

 

Nadležnost Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo obuhvaća osobito sljedeća područja:

  1. izrade i/li izmjene važećih dokumenata prostornog uređenja Grada;
  2. pribavljanje potrebne dokumentacije i projekata radi ishodovanja akata za gradnju građevina od interesa za Grad Pazin;
  3. izdavanja akata vezanih uz gradnju;
  4. briga o upravljanju, građenju i održavanju nerazvrstanih cesta;
  5. poslovi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom;
  6. provođenje komunalnog reda;
  7. poslovi vezani uz gradnju i održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
  8. imovinsko-pravni poslovi iz područja prometa i zaštite gradskih nekretnina i pokretnina te drugi imovinsko-pravni poslovi iz djelokruga gradske uprave;

 Popis službenika Odjela s kontakt podacima

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike