Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poljoprivredno zemljište

Izdavanje potvrda za korištenje poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa u ARKOD sustav

Obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina da sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19, 147/20, 1/23 i 41/23) mogu od Grada Pazina zatražiti izdavanje potvrde sukladno navedenom članku, a u svrhu upisa poljoprivrednih površina u ARKOD sustav, a kojom se daje suglasnost za nastavak korištenja/obrađivanja poljoprivrednog zemljišta na rok do jedne godine od datuma izdavanja potvrde.

Grad Pazin izdat će traženu potvrdu na temelju uredno podnesenog zahtjeva. Obrazac zahtjeva nalazi se u nastavku, kao i obrasci odgovarajućih izjava koje se prilažu zahtjevu.

Ukoliko neka fizička ili pravna osoba obavijesti Grad Pazin da osporava izdanu potvrdu, Grad Pazin je o istome bez odgode, dužan obavijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede uz dostavu zaprimljene obavijesti.

Zahtjev za izdavanje Potvrde za korištenje poljoprivrednog zemljišta.docx

Izjava uz točku 1 Zahtjeva (3).docx

Izjava uz točku 2 Zahtjeva (2).docx

Izjava uz točku 3 Zahtjeva.docx