Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Poduzetničke zone

Poduzetničke zone kao i poduzetničke potporne institucije predstavljaju sustav poduzetničke infrastrukture i kao takve definirane su Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13., 114/13. i 41/14.).

Poduzetničke zone se mogu definirati kao posebno planirana i infrastrukturno opremljena područja određena prostornim planovima jedinica lokalne samouprave namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti.

Prvi korak u osnivanju poduzetničke zone je izrada studije kojom se dobiva prikaz gospodarskog stanja i interesa poduzetnika, obrađuje prostorna smještenost gospodarskih subjekata i prikupljaju informacije o dosad uređenim gospodarskim zonama u okruženju. Time se utvrđuje da li je zona potrebna na tom području te postoji li poduzetnički interes za prostor zone.

Osnivanjem i izgradnjom poduzetničkih zona postižu se višestruki ciljevi za razvoj lokalne regije i zajednice: otvaranje novih radnih mjesta, poticanje gospodarskog razvoja na određenom području te poticanje poduzetništva i investicija.

Na razini gospodarskih subjekata, prednosti poduzetničkih zona se ogledaju u rješavanju problema prostora i infrastrukture, omogućava se zajedničko korištenje infrastrukture te povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru uključujući kvalitetnu prometnu povezanost tih područja s glavnim prometnim pravcima i sustav poticajnih mjera i povlastica za poslovanje u tim područjima. Sve od navedenog u konačnici rezultira racionalizacijom poslovanja poduzetnika.

Prepoznajući važnost i pozitivne učinke osnivanja i djelovanja poduzetničkih zona na određenom području, Grad Pazin iz godine u godinu ulaže u poduzetničke zone na svom području, a to su:

  1. Poslovna zona Ciburi I
  2. Poslovna zona Ciburi II
  3. Poslovna zona Podberam
  4. Industrijska zona Pazinka I
  5. Radna zona Pazinka II
  6. Poslovna zona Lešće
Izrezak poslovne zone

Poduzetničke zone Grada Pazina

 

Osim navedenih, tu su i potencijalne poduzetničke zone Pazinka III i Ciburi – Heki, koje za sada nisu infrastrukturno opremljene.

Šest aktivnih poduzetničkih zona (Ciburi I., Ciburi II., Podberam, Pazinka I., Pazinka II. i Lešće) zajedno zauzimaju 73 ha površine, u njima posluje preko 40 poduzetnika sa preko 550 zaposlenih.

U opremanje svih zona je do sada uloženo preko 17 mil. kuna.