Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Lešće

Poslovna zona Lešće

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Izvor: geoportal.dgu.hr, stanje DKP 13.07.2015.

Poslovna zona Lešće osnovana je 2014. godine kao rezultat sve intenzivnijih poduzetničkih aktivnosti na tom području. Nalazi se uz državnu cestu D48 (Baderna (D21) – Pazin – čvor Rogovići (A8)) u blizini Jadranske autoceste Istarski ipsilon A8 (Čvorište Kanfanar (A9 ) – Pazin – Lupoglav – čvorište Matulji (A7)), te regionalne željezničke pruge (Podgorje) – Državna granica – Buzet – Pazin – Pula (R 101). Područje zone se nalazi unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana uređenja Grada Pazina.

 

 

 

 

 

Osnovni podaci o zoni:

Pretežita namjena proizvodna i poslovna
Površina zone  10,94 od čega slobodno 10 ha
Broj poduzetnika u zoni  1

 

Osnovni podaci o infrastrukturi:

Cesta NE
Komunikacijska infrastruktura DA
Javna rasvjeta DJELOMIČNO
Parkirališta NE
Struja DA
Voda DA
Oborinska odvodnja NE
Fekalna odvodnja NE
Plin NE

 

Lešće

 

  • Generalni urbanistički plan Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj  19/02, 25/02, 18/07, 10/08, 15/08,  – pročišćeni tekst,  27/0927/11, 17/15)
  • Prostorni plan uređenja  (SN 02/10. – pročišćeni tekst, SN 2/14. i SN 24/15.)

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike