Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom obuhvaća mjere za sprečavanje nastanka i smanjivanje količina otpada te mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš, a kao djelatnost obuhvaća sakupljanje, prijevoz, oporabu i zbrinjavanje te druge vrste obrade otpada uz nadzor istog.

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada na području Grada Pazina vrši trgovačko društvo “Usluga” d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin, Šime Kurelića 22, Pazin, sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina 02/22

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pazina 02/22

Uspostavom novog sustava gospodarenja otpadom Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin kao pružatelj javne usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Pazina donijelo  je i novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada koji možete pogledati ovdje Cjenik_javne_usluge_prikupljanja_miješanog_komunalnog_otpada.pdf