Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Divlja odlagališta

Ilegalna („divlja“) odlagališta

Ilegalna (divlja) odlagališta otpada su sve površine izvan službenog odlagališta, na koje je nepoznata osoba odložila otpad.

47810

Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta “krivci su” za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Baza podataka o ilegalnim odlagalištima otpada na području Istarske županije izrađena je u sklopu projekta DIVA, sufinanciranog iz IPA CBC 2007. – 2013. programa. Web-GIS sadrži ortofoto kartu u mjerilu 1:5000, topografsku kartu s pregledom granica gradova, općina i katastarskih čestica, zaštićena područja te lokacije ilegalnih odlagališta otpada i njihove fotografije. Baza podataka dostupna je svim građanima putem javnog portala, a omogućuje pregled svih evidentiranih lokacija te osnvnih podataka o njima kao i unos novih lokacija.

Prijavite ilegalno odlagalište u bazu podataka putem tzv. javnog portala www.diva.istra-istria.hr

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.