Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Divlja odlagališta

Ilegalna („divlja“) odlagališta

Ilegalna (divlja) odlagališta otpada su sve površine izvan službenog odlagališta, na koje je nepoznata osoba odložila otpad.

47810

Postojanje ilegalnih odlagališta, osim što ukazuje na još nedovoljno razvijenu ekološku svijest ljudi, predstavlja i iznimno veliku opasnost od zagađenja okoliša i to prvenstveno tla i podzemnih voda. Otpad iz domaćinstva odbačen u okoliš pogoduje razmnožavanju glodavaca i drugih štetočina koji šire zaraze i bolesti. Ilegalna odlagališta “krivci su” za mnogobrojne požare u ljetnim mjesecima, a njihovo postojanje narušava izgled krajobraza.

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Pazina je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin ili na e-mail: [email protected]

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada možete preuzeti ovdje.

Od 1. siječnja 2020. godine dostupan je sustav ELOO koji je izradilo i vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Osim za registrirane korisnike, sustav je dostupan i javnosti te lokacije na kojima se nalazi odbačeni otpad mogu prijaviti i građani na https://eloo.haop.hr/public/

Popis – Evidencija lokacija divljih odlagališta

Gradsko vijeće Grada Pazina donijelo je  Odluku mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama
za uklanjanje odbačenog otpada SN_01_2018.pdf

Baza podataka o ilegalnim odlagalištima otpada na području Istarske županije izrađena je u sklopu projekta DIVA, sufinanciranog iz IPA CBC 2007. – 2013. programa. Web-GIS sadrži ortofoto kartu u mjerilu 1:5000, topografsku kartu s pregledom granica gradova, općina i katastarskih čestica, zaštićena područja te lokacije ilegalnih odlagališta otpada i njihove fotografije. Baza podataka dostupna je svim građanima putem javnog portala, a omogućuje pregled svih evidentiranih lokacija te osnovnih podataka o njima kao i unos novih lokacija.

Prijavite ilegalno odlagalište u bazu podataka putem  javnog portala www.diva.istra-istria.hr