Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pazinski sajam

Pod uslugama upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan razumijeva se upravljanje i organiziranje prodaje robe na sajmeni dan te čišćenje i održavanje sajmenih površina za vrijeme sajmenog dana.

Pružanje usluga upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan trgovačko društvo USLUGA d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Isporučitelj komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan obavlja komunalnu djelatnost upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan.

Isporučitelj upravlja i organizira prodaju robe izvan prodavaonica svakog prvog utoraka u mjesecu (dalje u tekstu: sajmeni dan) na javnim površinama Grada Pazina, u ulicama Šetalište Pazinske  gimnazije i Hrvatskog narodnog preporoda, na obilježenim i numeriranim prodajnim mjestima.

ODLUKA o trgovini na malo izvan prodavaonica na području Grada Pazina 17/0332/0924/12

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge upravljanja trgovinom na malo izvan prodavaonica na sajmeni dan 05/19