Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Promet

Odlukom o uređenju prometa na području Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 11/98. i 32/09.) uređen je promet na javno-prometnim površinama Grada Pazina.

Navedenom Odlukom određene/na su:

  • ceste s prednošću prolaza,
  • ceste i zone zabrane prometa,
  • ceste s prometom u jednosmjernom odnosno dvosmjernom kretanju,
  • mjesta zabrane parkiranja, ograničenog parkiranja i parkirališne površine,
  • promet pješaka, biciklista, vozača mopeda i zaprežnih kola, gonjenje i vođenje stoke,
  • brzina kretanja vozila,
  • premještanje nepropisno parkiranih i uklanjanje napuštenih vozila, itd.

 

ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Pazina 11/98 i 32/09.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.