Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Plan razvoja grada Pazina 2021.- 2027.

Strategija razvoja Grada Pazina 2015.-2020. važila je do 31. prosinca 2020. godine te je Plan razvoja Grada Pazina trebao biti donesen polovicom 2020. godine. No obzirom da lokalni planovi moraju biti usklađeni sa strategijama odnosno planovima viših razina a koji do kraja 2020. godine nisu bili doneseni ni na nacionalnoj ni na županijskoj razini Gradsko vijeće Grada Pazina je na svojoj sjednici 10. prosinca 2020. donijelo Odluku o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina  od 2015. do 2020. godine do 31. prosinca 2021. godine.

U međuvremenu, nacionalna strategija donesena je na 6. sjednici 10. saziva Hrvatskoga sabora, 5. veljače 2021. godine, dok je Plan razvoja Istarske županije u  fazi izrade.

Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine donijelo je Gradsko vijeće Grada Pazina na svojoj sjednici 18. veljače 2021. godine te je time započeo proces izrade Plana razvoja.

U postukpku jednostavne nabave Usluga izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine odabrana je ponuda trgovačkog društva Apsolon strategija d.o.o. Zagreb s kojim je potpisan ugovor o izvršenju usluge izrade Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

U tijeku je analiza trenutnog stanja, anketiranje dionika te anketiranje građana putem linka https://forms.gle/Ghrs3wySeLGR8C936. Rok za popunjavanje anketnog upitnika je petak, 10.9. 2021. godine.

PODSTRANICE

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike