Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zapisnici

Na koordinaciji Grada Pazina i mjesnih odbora Grada Pazina održane u četvrtak 8. srpnja 2021. godine članovi mjesnih odbora s područja Grada Pazina upoznati su između ostaloga i sa aktivnostima na izradi Plana razvoja Grada Pazina 2021.-2027.

Zapisnik sa sjednice mjesnih odbora 8.7.2021.doc

Osim izrade Plana razvoja Grada Pazina 2021.-2027., u tijeku je i izrada Idejne arhitektonsko-urbanističke studije – konceptualna vizija „Pazin 2030“, te je 02. rujna 2021. godine održano izlaganje od strane izrađivača II. faze Idejne arhitektonsko-urbanističke studije.

Zapisnik – urbanistička studija.docx

Na radionicama po tematskim cjelinama Gospodarstvo, Društvo te Komunalno uređenje i infrastruktura dionici su doprinjeli izradi SWOT analize te smišljanju ciljeva i vizije.

SWOT i ciljevi_prijedlozi dionika_infrastruktura.pdf

SWOT i ciljevi_prijedlozi dionika_gospodarstvo.pdf

SWOT i ciljevi_prijedlozi dionika_društvo.pdf

 

Plan razvoja grada Pazina 2021.- 2027.