Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

  • Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2019. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 20. prosinca 2018. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 52/18.

SN_52_2018.

  • Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2018. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 14. prosinca 2017. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 50/17.

SN_50_2017.

SN_12_2018. – I.izmjene

SN_40_2018. – II.izmjene

SN_52_2018.- III.izmjene

  • Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2017. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 21. prosinca 2016. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 59/16.

SN_59_2016.

SN_50_2017. – I.izmjene

  • Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2016. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2015. godine i objavljen u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 41/15.

SN41/15.

SN 15/16. – I.izmjene

SN 44/16. – II.izmjene

SN_59_2016.- III.izmjene

  • Program socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za 2015. godinu, donijet je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina održanoj 18. prosinca 2014. godine i objavljen u Službenim novinama Grada Pazina broj 40/14.

SN 40/2014.

SN23/2015 -I.izmjene

SN39/2015 – II.izmjene