Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

 

  • Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2023. godinu

SN_52_2022_PJP za 2023..pdf

SN_27_2023_1. izmjene PJP.pdf

  • Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2022. godinu

SN_57_2021_PJP za 2022..pdf

SN_24_2022_I izmjene PJP za 2022..pdf

SN_52_2022_II izmjene PJP za 2022..pdf

  • Program javnih potreba Grada Pazina u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu

SN_48_2020_PJP za 2021..pdf

SN_14_2021_I izmjene PJP za 2021..pdf

SN_43_2021_II izmjene PJP za 2021..pdf

SN_55_2021_III izmjene PJP za 2021.pdf