Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Civilno društvo

Publikacije za udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske organizacije civilnoga društva u Programu regionalnoga razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavili su Vodič za osnivanje udruge Ovdje možete pretražiti zbirke propisa, zakona, knjiga, publikacija, časopisa, multimedije, korisnih baza podataka i poveznica e-novine

Popis udruga s osnovnim podacima

U privitku možete pronaći popis udruga koje djeluju na području Grada Pazina te osnovne podatke o istima. Molimo odgovorne osobe u udrugama da sve eventualne promjene prijave na email adresu: drustvene.djelatnosti@pazin.hr.

Objedinjeni izvještaji o radu udruga koje se financiraju iz Proračuna Grada Pazina

Izvještaji o radu udruga na području Grada Pazina iz ranijih godina.

Nefinancijska podrška udrugama

Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) u članku 1. stavak 5. definirano je da se kako na državnoj tako i na razini jedinica teritorijalne samouprave (citirano): „Odredbe ove Uredbe na odgovarajući način primjenjuju se i kada se […]

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za OCD koje provode aktivnosti od interesa za opće dobro

Druge (II.) Izmjene godišnjeg plana javnih natječaja OCD 2018. Prve (I.) Izmjene godišnjeg plana javnih natječaja OCD 2018. Godišnji plan raspisivanja natječaja OCD_2018.pdf Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja.pdf Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja 2016.

Javni pozivi/natječaji za financiranje programa projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini  Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini Javni natječaj  za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini Odluka o dodjeli […]

Izravna dodjela sredstava

U prilogu nalazi se Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama, civilnog društva te potrebna dokumentacija u vezi dodjele izravnih financijskih sredstava, udrugama/organizacijama civilnog društva;

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.