Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Raspolaganje imovinom

Odlukom o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09) uređeni su uvjeti, način i postupak stjecanja nekretnina te raspolaganje nekretninama i pokretninama (imovinom) u vlasništvu Grada Pazina.

Postupci davanja u najam stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, građevinskog i poljoprivrednog zemljišta i korištenje javnih površina uređeni su drugim općim aktima Grada Pazina.

O raspolaganju imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini odlučuje Gradonačelnik, u protivnom odlučuje Gradsko vijeće.

Osim kupoprodaje Grad Pazin može na svojoj imovini osnovati pravo služnosti, pravo građenja i založno pravo.

Grad Pazin svojom imovinom raspolaže putem javnog natječaja (izuzeci su zakonom propisani).

Početna cijena imovine je njezina tržišna cijena.

ODLUKA o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina 21/09.

 

U nastavku je dan popis nekretnina u vlasništvu Grada Pazina koji je informativnog karaktera i podložan je izmjenama:

Popis garaža u vlasništvu Grada Pazina.doc

Popis katastarskih općina i zemljišnoknjižnih uložaka koji sadrže nekretnine u vlasništvu Grada Pazina.doc

Popis nekretnina (katastarske čestice u zemljišnim knjigama) u vlasništvu Grada Pazina.doc

Popis poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina.doc

Popis stanova u vlasništvu Grada Pazina.doc

Izvješća o tržištu nekretnina za područje Grada Pazina

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Pazina za 2023. godinu.pdf

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Pazina za 2022. godinu.pdf

Izvješće o tržištu nekretnina za područje Grada Pazina za 2021. godinu.xlsx

Izvješće o tržištu nekretnina za 2020. godinu za područje Grada Pazina.xlsx

Zajedničko izvješće o tržištu nekretnina za 2019. godinu.pdf

Zajedničko izvješće o tržištu nekretnina za 2018. godinu.pdf

Zajedničko izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu.pdf

GODIŠNJI INDEKSNI NIZOVI