Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 22. prosinca 2016. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina u 2017. godini.
Programom javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2017. godinu u skladu s Zakonom o sportu te na osnovi mjera 3.1.5. i 3.3.3. Strategije razvoja Grada Pazina 2015. – 2020., definirale su se javne potrebe Grada Pazina u sportu. Javne potrebe u sportu za koje se sredstva planiraju u proračunu Grada Pazina su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Pazin:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Pazin,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji objavljen je u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 59/16.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.