Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predškolski odgoj

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

 

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Pazinu i područne vrtiće: u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu.

Vrtić se financira iz proračuna Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, iz roditeljskih uplata te ostalih izvora financiranja poput EU projekata.

Cijena vrtića za roditelje iznosi:

a) za cjelodnevni program – jaslice:
– 800,00 kuna za Matični vrtić u Pazinu, područne vrtiće u Gračišću i Tinjanu ;
b) za cjelodnevni program – vrtić:
– 750,00 kuna za Matični vrtić u Pazinu te Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu;

Poveznica na službene mrežne stranice  Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin.