Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Predškolski odgoj

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

vrtić 2

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin. Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić (MV) u Pazinu i područne vrtiće (PV): u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6 (6,5) satni programi predškolskog odgoja i obrazovanja. Osim u MV u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se i u svim Područnim vrtićima u: Gračišću, Karojbi (od ped. godine 2014/2015.), Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni program provodi se u PV  u Karojbi, PV Sv. Petar u Šumi i PV Tinjan.

 

 

 

Dječji vrtić «Olga web3Ban» Pazin polazi u pedagoškoj godini 2015/2016. ukupno 479 djece (stanje: 21. rujan 2015.). Djeca su raspoređena u 22 odgojne skupine, od kojih je: 13 skupina u Matičnom vrtiću u Pazinu, dvije u područnom vrtiću u Karojbi, Lupoglavu, i Tinjanu te po jedna u područnim vrtićima u Motovunu, Karojbi, Gračišću, Cerovlju (Pazinskim Novakima) i Sv. Petru u Šumi. U svim se vrtićima provodi cjelodnevni (devet i deset satni) program.

Prema mjestu polaska pazinski Matični vrtić polazi ukupno 281 dijete. U taj broj ulazi i 31 mališan koji polazi jaslice. Motovunski vrtić polazi 24 djece, lupoglavski 16, novački 31, gračaški 20, tinjanski 40, supetarski 24 te karojski 36 djece.

 

 

 

 

web1 U odnosu na prethodnu pedagošku godinu ukupni broj djece u ustanovi je smanjen za 12 djece; 11 djece manje nego lani polazi cjelodnevni program (broj djece je 444) , a poludnevni program pohađa jedno dijete manje nego lani. Cjelodnevni program provodi se ove godine, osim u PV u Karojbi, i u PV Sv. Petru u Šumi i u Tinjanu. Ukupni broj odgojnih skupina u vrtiću jednak je kao prošle pedagoške godine. Broj djece u Matičnom vrtiću u Pazinu je ukupno 281, što je za 1 dijete manje nego u prethodnoj pedagoškoj godini. U odnosu na prošlu pedagošku godinu smanjen je broj djece u PV u Lupoglavu (čak za sedmero), u PV u Sv. Petru u Šumi, Gračišću, Motovunu i Karojbi, a istio je broj djece u PV u Pazinskim Novakima i PV u Tinjanu. U MV u Pazinu je od 281 djeteta njih 270 s podruĉja Grada Pazina, 5 s podruĉja Općine Graĉišće, 2 iz Općine Karojba te po jedno s podruĉja Općina Cerovlje, Tinjan, Kršan i Grada Kastva. Nekoliko djece s podruĉja Grada Pazina upisano je u podruĉne vrtiće: po jedno u PV u Motovunu i Tinjanu te dvoje u PV u Karojbi. U PV u
Motovunu je upisano i jedno dijete s područja Grada Pazina; u PV u Lupoglavu je 4 djece s
podruĉja Općine Cerovlje te jedno dijete s podruĉja Grada Opatije, a u PV u Cerovlju upisano
je i jedno dijete s područja Općine Lupoglav

U MV u Pazinu i PV u Gračišću, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Lupoglavu upisano je ukupno 8 djece s teškoćama u razvoju.

U vrtiću je zaposleno 80 djelatnika, od čega 44 odgajateljice.

Vrtić se finweb2ancira gotovo u cijelosti iz dva izvora – iz proračuna Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Karojbu, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Motovun i iz roditeljskih uplata. Iz proračuna Grada i Općina su financirane plaće i druga primanja djelatnika Vrtića – prijevoz na posao, topli obrok i drugo, program predškole, dijelom i investicijsko održavanje i nabavka opreme, a iz roditeljskih uplata materijalni troškovi i tekuće održavanje.

O međusobnim odnosima u (su)financiranju vrtića Grad i Općine imaju zaključen Sporazum (objavljen u «Službenim novinama Grada Pazina» broj 1/08., 10/09., 1/10. , 29/10., 29/11., 30/11 – pročišćeni tekst, 24/12., 28/14., 7/15. i 36/15.).

Ravnateljica je Vesna Rusijan Ljuština (mandat traje četiri godine počevši od 18.12.2015.).

 

Cijena vrtića iznosi:

 1. za cjelodnevni program – jaslice:
  650,00 kune za Matični vrtić u Pazinu ;
 2. za cjelodnevni program – vrtić:
  – 622,00 kune za Matični vrtić u Pazinu;Područne vrtiće u Gračišću, Svetom Petru u Šumi, Tinjanu; Cerovlju, Lupoglavu, Motovunu i Karojbi
 3. za poludnevni program (6-satni):
  – 380,00 kuna za Područni vrtić u Tinjanu
  – 513,00 kuna za Područni vrtić u Karojbi i Svetom Petru u Šumi

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.