Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Predškolski odgoj

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin

vrtić 2

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin je ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Pazin.

Ustanova u svom sastavu ima matični vrtić u Pazinu i područne vrtiće: u Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima (Općina Cerovlje), Sv.Petru u Šumi i Tinjanu. U vrtiću se provode redoviti cjelodnevni 9 (10) satni i poludnevni 6,5 satni programi predškolskog odgoja i naobrazbe. Osim u Matičnom vrtiću u Pazinu, cjelodnevni redoviti program provodi se u Područnim vrtićima u: Gračišću, Lupoglavu, Motovunu, Pazinskim Novakima, Sv. Petru u Šumi i Tinjanu. Poludnevni program provodi se  u Područnom vrtiću Sv. Petar u Šumi.

Cjelodnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe provodi se i za tri skupine djece u drugoj i trećoj  godini života (jaslice) i to u objektu Matičnog vrtića u Pazinu.

Tijekom travnja, svibnja i lipnja u matičnom vrtiću provodi se i Program predškole, ukoliko se za to pokaže potreba.

Financiranje

Vrtić se financira gotovo u cijelosti iz dva izvora – iz proračuna Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Tinjan, Karojba, Sveti Petar u Šumi, Lupoglav i Motovun (65-70%) i iz roditeljskih uplata (30-35%). Iz roditeljskih uplata u pravilu se podmiruju troškovi za prehranu djeteta i režijski troškovi, a ostatak (za plaće i druga prava djelatnika te održavanje i opremanje Vrtića) podmiruje Grad odnosno Općina na području koje je vrtić.

Cijena vrtića za roditelje iznosi:

a) za cjelodnevni program – jaslice:
– 680,00 kuna za Matični vrtić u Pazinu ;
b) za cjelodnevni program – vrtić:
– 650,00 kuna za Matični vrtić u Pazinu te Područne vrtiće u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu, Svetom Petru u Šumi i Tinjanu;
c) za poludnevni program (6-satni):
– 538,00 kuna za Područni vrtić u Svetom Petru u Šumi.

O međusobnim odnosima u (su)financiranju vrtića Grad i Općine imaju zaključen Sporazum (objavljen u «Službenim novinama Grada Pazina» broj 1/08., 10/09., 1/10. , 29/10., 29/11., 30/11 – pročišćeni tekst, 24/12., 28/14., 7/15., 36/15., 38/16., 64/17., 65/17., 33/18 i 34/18.).

Ravnateljica je Vesna Rusijan (mandat traje četiri godine počevši od 7. veljače 2020. godine).

Statut Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin, Godišnji plan i program rada, kao i svu dokumentaciju vezanu za upis djece možete pronaći na web stranicama Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike