Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13.)  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.  Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev se može podnijeti:

  1. pisano poštom na adresu: Grad Pazin, Službenik za informiranje, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili neposredno putem pisarnice na istoj adresi
  2. telefonom na broj: 052 / 624 208
  3. na zapisnik kod Službenika za informiranje
  4. putem kontakt obrasca na web stranicama

Svi skupovi podataka koje Grad Pazin objavljuje kao otvorene podatke sadrže otvorenu dozvolu OTVORENA DOZVOLA  / OPEN LICENCE – THE REPUBLIC OF CROATIA. Otvorena dozvola omogućava ponovnu uporabu informacija i metapodataka u komercijalnu i nekomercijalnu svrhu u skladu s uvjetima propisanim otvorenom dozvolom, odnosno Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija tijela javne vlasti koji je objavljen u Narodnim novinama 67/17 od  12.7.2017.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama.doc

Odluka o osiguravanju uvjeta na pristup informacijama kojima raspolaže Grad Pazin

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i dostave informacije (“Narodne novine” broj 12/14.)