Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zaštita okoliša, energetska učinkovitost i prilagodba klimatskim promjenama

Zaštita okoliša osigurava cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj održivog razvitka.

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla, grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila i dr.). Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima.

Vezano uz politiku energetske učinkovitosti i zaštitu okoliša Grad Pazin je potpisnik Energetske povelje od veljače 2008. godine.  U Gradu Pazinu se još 2011. godine započelo  s implementacijom Sustava gospodarenja energijom (SGE) u suradnji s nacionalnim uredom Agencije Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u sklopu kojeg je u gradskoj upravi Grada Pazina otvoren EE info ured namijenjen besplatnom informiranju te educiranju građana o energetskoj efikasnosti te su postavljeni EE info panoi na frekventnim mjestima u centru grada. Od početka 2012. godine većina zgrada iz javnog sektora s područja Grada Pazina koristi Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) u kojeg se mjesečno upisuju podaci o potrošnji pojedinih energenata.

Grad Pazin je krajem 2011. godine proveo energetske preglede i izradio enegetske certifikate za zgradu gradske uprave Grada Pazina, zgradu Pučkog otvorenog učilišta ” Spomen dom”, zgradu Osnovne škole Vladimira Nazora u Pazinu te zgradu Dječjeg vrtića “Olga Ban” sukladno zakonskoj proceduri.