Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sjednice Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za, UTORAK, 25. srpnja 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim  izborima („Narodne novine“ broj 144/12. i 121/16.) i Odluke o ovlaštenju  državnog tajnika Ministarstva uprave klasa: 023-01/17-01/217, urbroj: 515-02-02-01/1 -17-19 od 25. svibnja 2017. godine

S A Z I V A M

prvu, konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina, u srijedu 14. lipnja 2017. godine u 18,00 sati, u Vijećnici Grada Pazina, Družba Sv. Ćirila i Metoda 10

Saznajte više »

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 11. travnja 2017. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća,  s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 16. ožujka 2107. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 21. prosinca 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

Saznajte više »

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 30. studenog 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

Saznajte više »

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

33.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 3. studenog 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

30. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

30. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 23. kolovoza 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za  ČETVRTAK, 28. srpnja 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća,  s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 5. svibnja 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 31. ožujka 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 11. veljače 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.