Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sjednice Gradskog vijeća

11. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 11. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za PETAK, 27. svibnja 2022. godine, koja će se održati  on-line putem Microsoft Teams-a s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 24. svibnja 2022. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

9. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

9. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 11. svibnja 2022. godine,  koja će se održati on – line putem Microsoft Teams-a s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 31. ožujka 2022. godine u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 22. veljače 2022. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. siječnja 2022. godine, koja će se održati on – line putem Microsoft Teams-a s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 21. prosinca 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina, s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 23. studenog 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 4. studenog 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 26. listopada 2021. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »