Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće: Prijedlog proračuna od 25,2 milijuna eura prošao prvo čitanje

Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2024. godinu, vrijednog 25,2 milijuna eura, prošao je prvo čitanje na 26. sjednici Gradskog vijeća, održane sinoć, 16. studenog 2023. godine.  Prihvaćeni su i prijedlozi odluka koje utječu na prihodovnu stranu Proračuna;  Odluke o visini poreznih stopa  godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pazina,  Odluke o porezima Grada Pazina i Odluke o visini boda komunalne naknade.  Vijećnici i vijećnice su još raspravljali po 11 točaka dnevnog reda. Saznajte više »

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 16. studenog 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.
Saznajte više »

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Jučer, 21. rujna 2023.,  održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina. Sjednica je započela pitanjima gradskih vijećnika u sklopu tzv. aktualnog sata o početku rada Doma za starije osobe Pazin, deponiranom otpadu u halama bivše tvornice Istraplstika, sporu koji ni nakon 19 godina nije razriješen između Pučkog otvorenog učilišta Pazin i Tarika Filipovića, Renea Bitorajca i Tomislava Kašljevića. Nakon aktualnog sata Gradsko vijeće Grada Pazina jednoglasno je usvojilo sve točke Dnevnog reda. Saznajte više »

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 21. rujna 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Jučer (18. 7. 2023.) je u Velikoj vijećnici zgrade pazinske gradske uprave održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj se pred 11 prisutnih vijećnika i vijećnica našlo 13 točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata na kojem su se pitanja odnosila na komunalnu infrastrukturu i cijenu javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, sve su odluke donijete jednoglasno. Saznajte više »

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 18. srpnja 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati
Saznajte više »

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Jučer, 20. lipnja 2023. godine,  u velikoj vijećnici zgrade gradske uprave  održana je  22.  sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina na kojoj se raspravljalo po 17 točaka dnevnog reda. Na početku sjednice, nakon što je Gradsko vijeće primilo na znanje  Izvješće Mandatno-verifikacione  komisije, Vijeće je donijelo Odluku o mirovanju  mandata vijećnici Jeleni Pacijent (MOŽEMO!) iz osobnih razloga i  početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnice Radenka Slokovića iz iste stranke u Gradskom vijeću Grada Pazina. Saznajte više »

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 20. lipnja 2023. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina s početkom u 18:00 sati.

Saznajte više »