Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Programi rada i izvještaji o radu Gradskog vijeća

Programi rada Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Pazina radi prema godišnjem programu kojim se osigurava primjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugih pozitivnih propisa i općih akata Grada Pazina, a sve radi razmatranja i donošenja odluka, pravilnika, zaključaka iz nadležnosti Vijeća, te rješavanja aktualnih pitanja od lokalnog značaja. Program rada donosi Gradsko vijeće na kraju tekuće za slijedeću godinu.

Program rada Vijeća za 2024.
Program rada Vijeća za 2023.
Program rada Vijeća za 2022.
Program rada Vijeća za 2021.
Program rada Vijeća za 2020.
Program rada Vijeća za 2019.
Program rada Vijeća za 2018.
Program rada Vijeća za 2017.
Program rada Vijeća za 2016.
Program rada Vijeća za 2015.
Program rada Vijeća za 2014.
Program rada Vijeća za 2013.
Program rada Vijeća za 2012.
Program rada Vijeća za 2011.
Program rada Vijeća za 2010.

 

Izvještaji o radu Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća podnosi godišnji Izvještaj o radu Vijeća za prethodnu godinu. Izvještaj se podnosi u skladu s Programom rada Vijeća, a sadrži podatke o radu i aktivnostima Vijeća, transparentnosti, javnosti, efikasnosti rada Vijeća, te druge informacije od interesa za javnost.

Izvještaj o radu Gradskog vijeća 2020.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2019.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2018.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za razdoblje lipanj-prosinac 2017.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2016.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2015.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2014.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za razdoblje lipanj-prosinac 2013.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2012.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2011.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2010.
Izvještaj o radu Gradskog vijeća za razdoblje lipanj-prosinac 2009.