Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi razmatranja i proučavanja općih pitanja, za pripremu prijedloga općih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, radi praćenja izvršavanja propisa i općih akata Vijeća, za proučavanje i prethodno raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće.

Broj članova, način rada i djelokrug rada radnih tijela utvrđuje se Odlukom o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.

Pravilnik o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena naselja, ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Pazina  
– Obrazac za podnošenje Zahtjeva

KONTAKTI:

e-mail: [email protected]
tel: 052/ 624-208

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u mandatu 2021.-2025.

 

1. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I UPRAVU
1. DEAN VALENDERIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, predsjednik,
2. ŽELJKA NEFAT, Pazin, Beram 1, zamjenica predsjednika,
3. DAMIR ČRNJA, Pazin, Dršćevka 13/3, član,
4. ENNA PEROŠ, Pazin, M.B. Rašana 6, članica,5.
5. PATRICIA ANTOLOVIĆ, Pazin, Narodnog doma 1/A, članica.

 

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJ
1. IVAN GUŠTIN, Pazin, Lindarska cesta 1, predsjednik,
2. ENDI RIMANIĆ, Pazin, Zarečje, Rimanići 67 B, zamjenik predsjednika,
3. IVAN FILIPLIĆ, Pazin, Lidar 165, član,
4. DOMINIK ANĐELINI, Pazin, Velanov Brijeg 42, član,
5. ANTON PAHOR, Pazin, Katun Trviški 49a, član.

 

3. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI
     I ZAŠTITU OKOLIŠA
1. RENATO KALAC, Pazin, Bertoši, Kuhari 9E predsjednik,
2. TOMISLAV HEK, Pazin, Heki 8/B, zamjenik predsjednika,
3. MATEJ BAF, Pazin, Ruhci 32, član,
4. EMINA TROŠT, Pazin, Cekovica 20, članica,
5. GORAN JEDREJČIĆ, Gračišće, Šujevići 70, član.

 

4. ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU
1. MARKO BREŠČIĆ, Pazin, Zagrebačka 48, predsjednik,
2. JELENA PACIJENT, Pazin, Saše Šantela 7, zamjenica predsjednika,
3. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, član,
4. VEDRAN IVANČIĆ , Butoniga, Glavanovići 24, član,
5. RENZO JURIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 9, član.

 

5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. ROSANA GUŠTIN, Pazin, Dršćevka 14, predsjednica,
2. ŽELJKO MRAK, Trviž, Trviž 37, zamjenik predsjednice,
3. TANJA TURČINOVIĆ, Pazin, Lovrin, Pilati 49 H, članica,
4. JELENA IVANČIĆ, Pazin, Kašćerga 18, članica,
5. BARBARA ŠIROL ALEKSIĆ, Pazin, Bože Milanovića 2, članica.

 

6. ODBOR ZA KULTURU
1. GORAN FARKAŠ, Pazin, Rijavac 1, predsjednik,
2. ANTONIA KATARINA JURČIĆ, Pazin, Sarčija 28 A, zamjenica predsjednika,
3. MARIJO IVANKOVIĆ, Pazin, Zarečje 7, član,
4. JANA PREVIĆ FINDERLE, Pazin, M.B. Rašana 4, članica,
5. RADENKO SLOKOVIĆ, Pazin, Buraj 9, član.

 

7. KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. TANJA TURČINOVIĆ, Pazin, Lovrin, Pilati 49 H, predsjednica,
2. MIRJANA MONAS, Pazin, Štranjga 5, zamjenica predsjednice,
3. NIKŠA PEROŠ, Pazin, Josipa Voltića 21, član,
4. ROSANA GUŠTIN, Pazin, Dršćevka  14, članica,
5. ŽELJKO MRAK, Pazin, Trviž, Trviž 37, član.

   

8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA I NAGRADE
1. SERĐO RIGO, Pazin, Dubravica 19, predsjednik,
2. BARBARA ŠIROL ALEKSIĆ, Pazin, Bože Milanovića 2, zamjenica predsjednika,
3. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, član,
4. NENAD ARDALIĆ, Žminj, Prkačini 9, član,
5. NERIO BELIĆ, Pazin, M.B. Rašana 2 A, član.

 

9. KOMISIJA ZA PROMET
1. MIRNES MUJIĆ, Pazin, Valvasorova 14, predsjednik,
2. ROBI ZGRABLIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, zamjenik predsjednika,
3. SAŠA BELAC, Pazin, Zovići 48, član,
4. TEDI ZGRABLIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, član,
5. DUBRAVKO UDOVIČIĆ, Pazin, Josipa Voltića 21, član.

 

10. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
1. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, predsjednik,
2. ZORAN BRAVAR, Pazin, Maršeti 16 F, član,
3. IVA BAKARČIĆ, Pazin, Zagrebačka 17 C, članica.

 

11. KOMISIJA ZA IMENOVANJE NASELJA, ULICA, TRGOVA I
      DRUGIH JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA PAZINA
1. MARIJA IVETIĆ, Pazin, Josipa Voltića 2/2, predsjednica,
2. JOSIP ŠIKLIĆ, Pazin, Prolaz Jože Šurana 7, zamjenik predsjednice,
3. GRACIJELA ZOVIĆ, Pazin, Muntriljska 1, članica,
4. MIRJAN RIMANIĆ, Pazin, Šujevići 75, član,
5. ALEN PAVLOV, Pazin, Stari trg 1a, član.

 

12. MANDATNO – VERIFIKCIONA KOMISIJA
1. ŽELJKO MRAK, Pazin, Trviž, Trviž 37, predsjednik,
2. MIRNES MUJIĆ, Pazin, Valvasorova 14, član,
3. VEDRAN IVANČIĆ, Pazin, Butoniga, Glavanovići 24, član.

 

 

 

 

 

 

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.