Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radna tijela Gradskog vijeća

Gradsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi razmatranja i proučavanja općih pitanja, za pripremu prijedloga općih akata iz djelokruga Gradskog vijeća, radi praćenja izvršavanja propisa i općih akata Vijeća, za proučavanje i prethodno raspravljanje drugih pitanja iz nadležnosti Vijeća, te za izvršavanje određenih zadaća od interesa za Vijeće.

Broj članova, način rada i djelokrug rada radnih tijela utvrđuje se Odlukom o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.

KONTAKTI:

e-mail: [email protected]
tel: 052/ 624-208

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u mandatu 2021.-2025.

 

1. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I UPRAVU
1. DEAN VALENDERIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, predsjednik,
2. ŽELJKA NEFAT, Pazin, Beram 1, zamjenica predsjednika,
3. DAMIR ČRNJA, Pazin, Dršćevka 13/3, član,
4. ENNA PEROŠ, Pazin, M.B. Rašana 6, članica,5.
5. MAURICIO SMOKOVIĆ, Bazgalji, Stihovići 43, član.

 

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJ
1. IVAN GUŠTIN, Pazin, Lindarska cesta 1, predsjednik,
2. ENDI RIMANIĆ, Pazin, Zarečje, Rimanići 67 B, zamjenik predsjednika,
3. IVAN FILIPLIĆ, Pazin, Lidar 165, član,
4. DOMINIK ANĐELINI, Pazin, Velanov Brijeg 42, član,
5. NIKOLA JURMAN, Pazin, Bertoši, Stancija Pataj 52 A, član.

 

3. ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI
     I ZAŠTITU OKOLIŠA
1. SANDI MATIJAŠIĆ, Pazin, Zamask 7, predsjednik,
2. TOMISLAV HEK, Pazin, Heki 8/B, zamjenik predsjednika,
3. MATEJ BAF, Pazin, Ruhci 32, član,
4. EMINA TROŠT, Pazin, Cekovica 20, članica,
5. GORAN JEDREJČIĆ, Gračišće, Šujevići 70, član.

 

4. ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU
1. MARKO BREŠČIĆ, Pazin, Cesari 7, Butoniga, predsjednik,
2. JELENA PACIJENT, Pazin, Saše Šantela 7, zamjenica predsjednika,
3. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, član,
4. VEDRAN IVANČIĆ , Butoniga, Glavanovići 24, član,
5. RENZO JURIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 9, član.

 

5. ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
1. ROSANA GUŠTIN, Pazin, Dršćevka 14, predsjednica,
2. ŽELJKO MRAK, Trviž, Trviž 37, zamjenik predsjednice,
3. TANJA GRUBIŠA, Pazin, Lovrin, Pilati 49 H, članica,
4. JELENA IVANČIĆ, Pazin, Kašćerga 18, članica,
5. BARBARA ŠIROL ALEKSIĆ, Pazin, Bože Milanovića 2, članica.

 

6. ODBOR ZA KULTURU
1. GORAN FARKAŠ, Pazin, Rijavac 1, predsjednik,
2. ANTONIA KATARINA JURČIĆ, Pazin, Sarčija 28 A, zamjenica predsjednika,
3. MARIJO IVANKOVIĆ, Pazin, Zarečje 7, član,
4. JANA FINDERLE, Pazin, M.B. Rašana 4, članica,
5. RADENKO SLOKOVIĆ, Pazin, Buraj 9, član.

 

7. KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. TANJA GRUBIŠA, Pazin, Lovrin, Pilati 49 H, predsjednica,
2. MIRJANA MONAS, Pazin, Štranjga 5, zamjenica predsjednice,
3. NIKŠA PEROŠ, Pazin, Josipa Voltića 21, član,
4. KARMEN GAŠPARINI, Pazin, Kapetana Lazarića 1 A, članica,
5. ŽELJKO MRAK, Pazin, Trviž, Trviž 37, član.

   

8. KOMISIJA ZA PRIZNANJA I NAGRADE
1. SERĐO RIGO, Pazin, Dubravica 19, predsjednik,
2. BARBARA ŠIROL ALEKSIĆ, Pazin, Bože Milanovića 2, zamjenica predsjednika,
3. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, član,
4. NENAD ARDALIĆ, Žminj, Prkačini 9, član,
5. NERIO BELIĆ, Pazin, M.B. Rašana 2 A, član.

 

9. KOMISIJA ZA PROMET
1. MIRNES MUJIĆ, Pazin, Valvasorova 14, predsjednik,
2. ROBI ZGRABLIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, zamjenik predsjednika,
3. SAŠA BELAC, Pazin, Zovići 48, član,
4. TEDI ZGRABLIĆ, Pazin, Jurja Dobrile 7, član,
5. DUBRAVKO UDOVIČIĆ, Pazin, Josipa Voltića 21, član.

 

10. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
1. IVICA FRANKOVIĆ, Pazin, Lindar 135, predsjednik,
2. ZORAN BRAVAR, Pazin, Maršeti 16 F, član,
3. IVA BAKARČIĆ, Pazin, Zagrebačka 17 C, članica.

 

11. MANDATNO – VERIFIKCIONA KOMISIJA
1. ŽELJKO MRAK, Pazin, Trviž, Trviž 37, predsjednik,
2. MIRNES MUJIĆ, Pazin, Valvasorova 14, član,
3. ANJA JURČIĆ, Pazin, Sarčija 28 A, članica.

 

 

 

 

 

 

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike