Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Radna tijela u mandatu 2017.-2021.

Sastav stalnih radnih tijela Gradskog vijeća u mandatu 2017.-2021.

         ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I UPRAVU

 1. VESNA IVANČIĆ, Dinka Trinajstića 4, Pazin, predsjednica
 2. DEAN VELENDERIĆ, Jurja Dobrile 7,  zamjenik predsjednice
 3.  NADA BARTOLIĆ PAULIŠIĆ, Zarečje 38, Pazin, članica
 4. MIRJANA MONAS, Štranjga 5, Pazin, članica,
 5. ANA-MARIJA MIHELIĆ, Žbandaj 31, Poreč, članica

          ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I RAZVOJ

 1. MARKO BREŠČIĆ, Butoniga, Cesari 7, Pazin, predsjednik,
 2. DANIJEL LUŠIĆ, Zamaski Dol, Lužer 24, zamjenik predsjednika,
 3. DAVORIN MOGOROVIĆ, Stancija Pataj 91; Pazin, član,
 4. IVAN GUŠTIN, Lindarska cesta 1, Pazin, član,
 5. MARINO GOLOB, Beram 14, Pazin, član.

          ODBOR ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

 1. DANIEL MAUROVIĆ, Boljki 43 a, Pazin, predsjednik
 2. RENATO KALAC, prof., Kuhari 9e, Bertoši, Pazin, zamjenik predsjednika
 3. VINKO CEROVAC, Drndići 90/a, Pazin, član
 4. HANI GLAVINIĆ, Stancija Pataj 89, Pazin, članica
 5. TOMISLAV HEK, Heki 8/b, Pazin, član.

         ODBOR ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUOPĆINSKU SURADNJU

 1. MARKO BREŠČIĆ, Butoniga, Cesari 7, Pazin, predsjednik
 2. VILIM MOČIBOB, M.B.Rašana 6, Pazin, zamjenik predsjednika
 3. DARKO ZIDARIĆ, Lindar 151 a, Pazin, član
 4. RADOJKA JAŠIĆ, Dršćevka 11, Pazin, članica
 5. IVICA GRŽINIĆ, Stancija Pataj 68/A, Pazin, član

          ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 1. VINKO STIHOVIĆ, Lindar 154, Pazin, predsjednik
 2. PATRICIJA JEDREJČIĆ, Dršćevka 25, Pazin, zamjenica predsjednika
 3. KLARITA RADOŠ MATIJAŠIĆ, Stancija Pataj 58, Pazin, članica
 4. BORIS DEMARK, Josipa Voltića 23, Pazin, član
 5. MARIJA IVIĆ-KAČAN, Dršćevka 11, Pazin, članica

           ODBOR ZA KULTURU

 1. JADRANKA MRAK, Trviž 12, Pazin, predsjednica
 2. SNJEŽANA HRVATIN, Trg slobode 1 a, Pazin, zamjenica predsjednice
 3. GRACIJELA ZOVIĆ, Muntriljska 1, Pazin, članica
 4. WILLIAM HRVATIN, Kašćerga 55, Pazin, član
 5. IRINA KIVELA UKOTIĆ, V.C. Emina 6, Pazin, članica

          KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

 1. VALTER ŽGRABLIĆ, Zabrežani, Gajmovići 96, Pazin, predsjednik
 2. SUZANA JAŠIĆ, Saše Šantela 7, Pazin, zamjenica predsjednika
 3. ŽELJKO LEGOVIĆ, Josipa Voltića 13, Pazin, član
 4. MATE JURIĆ, Bertoši, Maršeti 14/C, Pazin, član
 5. DARKO ZIDARIĆ, Pazin, Lindar 151/A, član

         KOMISIJA ZA PRIZNANJA I NAGRADE

 1. ŽELJKO FARKAŠ, Soline 4, Pazin, predsjednik
 2. RIGO SERĐO, Dubravica 19, Pazin, zamjenik predsjednika
 3. ATILIO ŠUJEVIĆ, Camillo De Franceschi 2, Pazin, član
 4. PAOLO JURČIĆ, Zagrebačka 48, Pazin, član
 5. MARTIN FERENČIĆ, Mali Ježenj 7 c, Pazin, član

  KOMISIJA ZA PROMET
 1. IVICA FRANKOVIĆ, Lindar 135, predsjednik
 2. ROBI ZGRABLIĆ, Jurja Dobrile 7, Pazin, zamjenik predsjednika
 3. ENTONI ŠIROL, Munci 25 a, Pazin, član
 4. KRISTIJAN NEFAT, Grubiši 23 a, Pazin, član
 5. ĐANFRANKO GRIPARIĆ, Zagrebačka 14, Pazin, član

  KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
 1. JOSIP ŠIŠOVIĆ, Josipa Voltića 18, Pazin, predsjednik
 2. NIKOLINA LEVAK, Katun Trviški 49 b, članica
 3. ZORAN BRAVAR, Maršeti 16 f, Pazin, član

          MANDATNO – VERIFIKACIONA KOMISIJA

 1. MIRANDA KARANOVIĆ, Štefanije Ravnić 26, Pazin, predsjednica
 2. ANAMARIJA KURELIĆ, Zarečje, Simičići 29, Pazin, članica
 3. DEAN VELENDERIĆ, Jurja Dobrile 7, Pazin, član
Radna tijela Gradskog vijeća