Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Pazin sport d.o.o.

DSC_0033

PAZIN SPORT D.O.O.

Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu dana 12. lipnja 2014. godine pod MBS 040329424.

Puni naziv društva je Pazin Sport društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, skraćeni naziv je Pazin Sport d.o.o. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.

Predmet poslovanja društva su:

 • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima
 • Sportska priprema
 • Sportska poduka
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje sportskih natjecanja
 • Vođenje sportskih natjecanja
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje nekretnina
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme
 • Organiziranje tečajeva, sajmova, izložbi, priredbi i kongresa
 • Priprema hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

Osnivač odnosno član društva je Grad Pazin, koji je jedini član društva s ograničenom odgovornošću, OIB 07969842379.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika te člana nadzornog odbora. Predsjednik nadzornog odbora je Lucijan Ujčić, OIB 24927509476, na adresi Pazin, Žbrlini 94 B; zamjenik predsjednika je Mate Jurić, OIB 55945523824, na adresi Pazin, Maršeti 14 C; te član nadzornog odbora Sandi Blagonić, OIB 04765956333, na adresi Pazin, Stancija Pataj 61.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Armando Lušetić, OIB 07678588614, na adresi Previž, Cerovlje, Lovrečići 1, koji je član uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, te je imenovan odlukom od 02. lipnja 2014. godine na mandat od četiri godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti.

Pravni osnivački akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 02. lipnja 2014. godine. Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj subjekta je 04234987, OIB 43950983256, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je po vlastitom zahtjevu prema Ministarstvu financija Poreznoj Upravi postalo obveznik poreza na dodanu vrijednost od 01. srpnja 2014. godine kao tromjesečni obveznik podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost, po Rješenju od 08. srpnja 2014. godine.

Transakcijski račun društvo otvoren je kod Privredne banke Zagreb sa danom 18. lipnja 2014. godine, te glasi HR89 2340 0091 1106 6424 4.

Društvo je prijavljeno na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim ispostavama u Pazinu.

 

Struktura i kontakti zaposlenika Pazin Sport

 

ARMANDO LUŠETIĆ, DIREKTOR – ČLAN UPRAVE

Tel. 052/616 393

Fax. 052/616 398

Mob. 091/944 7725

E-mail: armando.lusetic@pazin-sport.hr

 

SAMANTA GRIZILA, RAČUNOVODSTVO

Tel. 052/416 757 (ujedno i centrala za Pazin Sport d.o.o.)

Fax. 052/416 756

Mob. 091/891 8712, 091/212 1360

E-mail: racunovodstvo@pazin-sport.hr

 

VALTER IVANČIĆ, KUĆNI MAJSTOR

Mob. 091/431 0016, 091/212 1363

E-mail: tehnika@pazin-sport.hr

 

IVICA UJČIĆ, KUĆNI MAJSTOR

Mob. 098/344 392, 091/212 1367

E-mail: tehnika@pazin-sport.hr

 

MARKO LEPINJICA, KUĆNI MAJSTOR

Mob. 098/980 3007, 091/212 1361

E-mail: tehnika@pazin-sport.hr

 

BAZILIJA NEFAT, ČISTAČICA

Mob. 091/504 4627, 091/212 1362

Službeni mail Pazin Sport d.o.o. glasi sport.pazin@pazin-sport.hr.

 

Objekti

I. ŠKOLSKO – GRADSKA SPORTSKA DVORANA

Školsko – gradska sportska dvorana je trodijelna sportska dvorana sa svim pratećim sadržajima sveukupne neto površine 2.800 m2.

Glavni pristup u sportsku dvoranu odvija se na nivou prizemlja preko ulaznog hola do glavne galerije i teleskopskih tribina dvorane. Parter sportske dvorane je dimenzija 28×45 m s ukupnom površinom od 1260 m2 i visinom dvorane od 840 m s mogućnošću dijeljenja na tri zasebne cjeline odvojene pomičnom pregradom tako da se u dvorani istovremeno mogu odvijati tri različita zasebna sportska događaja. Kapacitet sportske dvorane je 500-tinjak sjedećih mjesta na teleskopskim tribinama, te 100-tinjak stojećih mjesta na glavnoj galeriji. Na nivou partera sportske dvorane nalaze se spremišta za sprave, sanitarije, i prostorije za održavanje dvorane te prostori kotlovnice.

U prednjem dijelu podruma nalaze se nečisti i čisti hodnik na koje su vezane svlačionice, sanitarije, praonice i prostorije za nastavnike.

Na nivou glavnog ulaza u dvoranu nalaze se ulazni hol sa prostorom za caffe bar, pripadajuće prostorije, te polivalentna dvorana potpuno opremljena za konferencije, događanja, ali i sportske aktivnosti, ukupne površine 218m2.

Preuzmite tehničku dokumentaciju ovdje.

LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

 

U prostoru Školsko – gradske sportske dvorane u Pazinu s početkom školske godine 2016/2017 u funkciji je novo otvorena teretana. Teretana se nalazi u srednjem spremištu u prostoru velike dvorane. U teretani će se nalaziti ukupno 5 sprava : paralele fiksne zidne, trake za trening s vlastitom težinom, HOME GYM IF1860, sprava za veslanje Kettler Coach M te KETTLER AXOS CROSS M. Prostor teretane će se uglavnom koristiti za potrebe škole, odnosno Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile Pazin za potrebe provođenja planirane nastave Tjelesnog odgoja, ali i druge sportske pripreme škole i ostalih sportskih udruga i korisnika. Postoji mogućnost da se u narednom razdoblju prostor teretane proširuje novim sadržajima i mogućnostima.

CAFFE BAR LA MARENDA II

Dana 13. rujana 2014. godine Pazin sport d.o.o. objavljuje Poziv na iskazivanje interesa za iznajmljivanje ugostiteljskog objekta u Školsko – gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, lokacije namijenjene pripremi hrane i pružanju usluga prehrane, te pripremanja i usluživanja pića i napitaka. Uz postojanje sve potrebne infrastrukture, lokacija se sastoji od unutarnjeg dijela površine 85,5 m2, te vanjskog dijela odnosno terase površine 60 m2.

Nakon održane javne dražbe dana 25. rujna 2014. godine sa ukupno četiri zainteresirana ponuditelja, Guerin d.o.o. dobiva mogućnost najma prostora u dvorani, te nakon pripremnih radova započinje sa radom početkom studenog 2014. godine.

Dolaskom u “La Marendu II” isprobajte razne vrste slatkih i slanih francuskih specijaliteta, koje za vas svakog dana spremamo prema posebnim francuskim recepturama s puno pažnje i ljubavi prema onome što radimo.

Naše svagdašnje opredjeljenje je vama ponuditi svježe, raznolike i kvalitetne proizvode s jednim ciljem: Vaše zadovoljstvo.

Radujemo se vašem dolasku.

LOKACIJA: TUGOMILA UJČIĆA, PROF. 2, PAZIN

II. BOĆARSKA DVORANA**** – Boćarski centar Aleksandar Anzur

Boćarska dvorana nalazi se na adresi Trg pod Lipom 1 u Pazinu. Dvorana je sagrađena 1989. godine za potrebe održavanja sedmog prvenstva Europe u boćanju “PEUB 89.” U Boćarskoj dvorani je 2012. godine održano i 18. prvenstvo Europe u boćanju “PEUB 2012.”. Dana 02.11.2015. godine svečanim otvaranjem, Boćarska dvorana i boćališta u Pazinu dobili su naziv Boćarski centar Aleksandar Anzur, prema čovjeku koji je puno napravio za boćanje, ne samo Grada Pazina i okolice, već i puno šire.

Sportska dvorana sa dodatnim sadržajima prostire se na 907 m² tlocrtne površine, a uz nju se nalaze dvorište površine 804 m², boćalište na otvorenom i ugostiteljski objekt sa prostorom za parkiranje ukupne površine 1919 m². Na tribinama se može smjesti do 250 posjetitelja.

Uredske prostore u dvorani koristi TV Istra a ostale prostore namijenjene pružanju ugostiteljskih usluga (caffe bar i restoran) U.O.Nino caffe bar i restoran.

Boćarsku dvoranu (boćalište – 367 m²) i popratne sadržaje koriste mnogobrojni boćarski klubovi sa područja Grada Pazina za održavanje sportskih natjecanja i treninga.

Dvorana se može koristiti i za održavanje muzičkih i drugih manifestacija.

LOKACIJA: TRG POD LIPOM 1, PAZIN

III. GRADSKI STADION

Grad Pazin 01. travnja 2016. godine prenosi pravo upravljanja Gradskim stadionom Pazin sport-u d.o.o. s pratećim objektima i infrastrukturom kao javnom sportskom građevinom.

Kao jedinstvena građevinska cjelina obuhvaća sve zatvorene i otvorene prostore građevine, sportske i poslovne te prateće prostore, opremu i pripadajuću infrastrukturu. Na podruĉju obuhvata katastarskih ĉestica kĉ.br. 1814, 1817, 1811, 1815/2, 1815/3, 1819, 1818, 1820, 1833/1, 1829/1, 1828, 1821/2, 1821/1 i 1830 k.o. Pazin ukupne površine cca 24. 499 m2 Pazin sport d.o.o. planira izvesti zonu sportsko-rekreacijskog centra koji ĉine vanjski sportski tereni s pratećim servisnim zgradama i građevinama. Sportsko rekreacijska zona treba koristiti za pedagoške sportske programe obližnje srednje i osnovne škole, te za rekreacijske gradske sportske programe uključujući lokalna, regionalna i nacionalna sportska natjecanja. Projekt je podijeljen na dvije sportske zone, gdje se prva odnosi na veliko nogometno igralište, atletsko trkalište, opremu, rasvjetu i navodnjavanje , te druga zona koja se odnosi na nogometno igralište koje je pomoćno, rasvjetu, opremu, pješačku stazu. Uz reviziju potpornog zida, stručni nadzor i koordinatora, ukupan iznos projekta iznosi 6.905.634,32 kuna.

Objekti pod najmom na području Gradskog stadiona su : Ugostiteljski objekt Club te Nogometno središte Pazin.

Pazin sport d.o.o. također namjerava putem “Ruralnog programa”, odnosno Mjerom 7 (Pravilnik o provedbi Mjere 7 ” temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima ” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020) , Pod mjera 7.4. osigurati održavanje i upravljanje investicijom . Društvo zadovoljava sve uvjete prihvatljivosti Mjere, budući da naselje Pazin ima manje od 5.000 stanovnika, odnosno prema zadnjem Popisu stanovništva od 2011. godine Pazin ima 4.386 stanovnika (prema Državnom zavodu za statistiku, Naselja i stanovništvo RH, Popis stanovništva 2011.);projekt je u skladu sa razvojnom i/ili prostorno planskom dokumentacijom Grada Pazina; društvo će osigurati održavanje i upravljanje investicijom najmanje 5 godina od konačne isplate sredstava; društvo će uz prijavu priložiti izjavu Grada Pazina o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada. Unutar prihvatljivih ulaganja, projekt se odnosi na točku b) ulaganje u građenje i/ili opremanje igrališta (dječja, sportska), sportskih terena i pratećih objekata, objekata za sportski ribolov, rekreacijskih zona i kupališta, biciklističkih staza, tematskih putova.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.