Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglašavanje i plakatiranje

Pružanje usluga oglašavanja i plakatiranja je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja trgovačko društvo USLUGA d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod uslugama oglašavanja i plakatiranja razumijeva se postavljanje oglasa i plakata na oglasnim mjestima u vlasništvu Grada Pazina (oglasne ploče, oglasni stupovi) i njihovo održavanje.

Isporučitelj komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja obavlja komunalnu djelatnost oglašavanja i plakatiranja temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja.

Isporuka usluge oglašavanja i plakatiranja u smislu ovih Općih uvjeta razumijeva:

  • preuzimanje oglasa ili plakata od fizičke ili pravne osobe koja naručuje uslugu oglašavanja i plakatiranja (korisnik),
  • postavljanje oglasa i plakata na oglasnim predmetima,
  • uklanjanje oglasa i plakata sa oglasnih predmeta.

imagesCAY0A9V6

 

ODLUKA o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja 24/11 i 34/12

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge oglašavanja i plakatiranja 05/19

http://www.usluga-pazin.hr/