Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglašavanje i plakatiranje

Obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja je komunalna djelatnost od lokalnog značenja za Grad Pazin.

Pod obavljanjem poslova oglašavanja i plakatiranja osobito se razumijeva:

  • preuzimanje ponuđenih oglasa ili plakata prema uvjetima i cjeniku određenom ugovorom sklopljenim između Usluga d.o.o. i Grada Pazina,
  • briga o urednom i estetskom izgledu oglasnih predmeta  i o njihovom održavanju,
  • uklanjanje oglasa i plakata po isteku roka izlaganja najkasnije u roku od 2 dana,
  • postavljanje novih oglasnih predmeta po nalogu Grada Pazina.

Poslove oglašavanja i plakatiranja obavlja trgovačko društvo Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti Pazin sukladno odredbama odluke Grada Pazina kojom se uređuju način i uvjeti za obavljanje komunalnih djelatnosti trgovačkog društva u većinskom vlasništvu Grada Pazina.

imagesCAY0A9V6Oglase ili plakate postavljene na oglasne premete bez dozvole Usluga d.o.o.  uklonit će Usluga d.o.o. na trošak pravne ili fizičke osobe koja ih je postavila ili u čiju korist su postavljeni. Od navedenih osoba Usluga d.o.o. ima pravo i na naknadu štete prema općim propisima obveznog prava.

Nadzor nad provedbom Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja (“Službene novine Grada Pazina” broj 24/11. i 34/12.) provodi Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo putem komunalnog redara.

Usluga d.o.o. ima pravo na naknadu za obavljanje poslova oglašavanja i plakatiranja po ugovornom cjeniku.

 

Cjenik USLUGA d.o.o. oglašavanja i plakatiranja.pdf

ODLUKA o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja 24/11 i 34/12

http://www.usluga-pazin.hr/

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.