Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Taksi

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 41/18., 98/19., 30/21. i 89/21.) propisano je da pravna ili fizička osoba – obrtnik smije obavljati autotaksi prijevoz ako je upisana u sudski odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i ako posjeduje licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza, koju izdaje nadležni  ured u županiji prema sjedištu/prebivalištu autotaksi prijevoznika.

Autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika.

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u Gradu Pazinu rješenjem izdaje Upravni odjel za komunalni sustav. Dozvola će se izdati pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole. Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina,  a najdulje do dana isteka licencije.

Pravna ili fizička osoba – obrtnik podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Pazina zahtjev za izdavanje dozvole. Uz zahtjev treba priložiti presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika. Za izdavanje dozvole plaća se naknada od 500,00 kuna.

Zahtjev za izdavanje dozvole.doc


images[7]
IZDANE DOZVOLE za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Pazina:

  1. ARTIS TRAVEL d.o.o.  iz Potpićna, Sveta Katarina, Šimunici 95, do 25.02.2027. godine
  2. SILVIO MILOTIĆ, vlasnik obrta za cestovni prijevoz ‘BESSA’ iz Šujevići 76, Bazgalji, do 02.08.2027
  3. DANIJELA DOVOĐA, vlasnica obrta za autotaksi prijevoz ‘DOVOĐA’ iz Rijeke, Mirka Čurbega 6/2, do 18.10.2028. godine