Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Taksi

Odlukom o autotaksi prijevozu (“Službene novine Grada Pazina” broj 27/11.) uređena je organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada Pazina, autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza.

Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada obavlja se na temelju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Dozvolu izdaje Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina. Dozvola se izdaje na vrijeme do 5 godina.

Dozvola se izdaje pravnoj ili fizičkoj osobi sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Pazina koja:

images[7]

  1. ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza,
  2. ima položen ispit odnosno zaposlenog vozača s položenim ispitom iz članka 25. Odluke,
  3. dokaže da autotaksi vozilo kojim će obavljati autotaksi prijevoz ispunjava uvjete iz članka 20. Odluke.

Autotaksi prijevoz se obavlja u vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Cijenu usluge autotaksi prijevoza utvrđuje prijevoznik Cjenikom kojeg ovjerava Upravni odjel. Maksimalni iznos cijene usluge autotaksi prijevoza utvrđuje Gradonačelnik.

 

ODLUKA o autotaksi prijevozu 27/11

Odluka o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole i polaganja ispita 03/12

Odluka o broju autotaksi dozvola u Gradu Pazinu 03/12

Odluka o lokaciji za autotaksi stajalište i broju stajališnih mjesta u Gradu Pazinu 03/12

Odluka o utvrđivanju programa i načinu provjere znanja vozača autotaksi vozila 03/12

Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Grada Pazina 03/12

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.