Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sport

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Više informacija možete saznati na http://www.zsu-pazin.hr/.

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

 Program javnih potreba Grada Pazina u sportu za 2017. godinu SN_59_2016.pdf.  

Pazin sport d.o.o.

Pazin Sport d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano od strane Grada Pazina za upravljanje i održavanje sportskih građevina, dana 12. lipnja 2014. godine. Skraćeni naziv je Pazin Sport d.o.o. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.(u prostorima Školsko-gradske sportske dvorane). Registrirana djelatnost je rad sportskih objekata. Matični broj društva je 4234987, OIB 43950983256. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin (u prostorima Školsko-gradske sportske dvorane).

Zakonske odredbe

Djelatnost sporta u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) koji je stupio na snagu 6. srpnja 2006. godine. Na djelatnost sporta na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, osobito oni koji uređuju pitanja udruživanja građana, djelatnosti školstva i gospodarstva te propisi iz sustava državne uprave, graditeljstva, financija i zdravstva.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.