Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Sport

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina su sve sportske udruge, trgovačka društva i ustanove osnovane radi obavljanja sportske djelatnosti, koje se udružuju radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa u sportu na području Grada Pazina. Adresa Zajednice je Tugomila Ujčića, prof., 2, Pazin (u prostoru Školsko-gradske sportske dvorane). Više informacija možete saznati na http://www.zsu-pazin.hr/

Strategija razvoja sporta i rekreacije na području Grada Pazina

Naručitelj strategije razvoja sporta Grada Pazina je Zajednica sportskih udruga Grada Pazina koja za izradu strategije zapošljava Obrt za poslovno savjetovanje, vlasnice Suzane Jašić. Trošak izrade strategije razvoja sporta iznosi 18.900,00 kuna. Razdoblje provedbe je od mjeseca srpnja 2016. godine do početka 2017. godine. Vizija strategije je izrada strateškog plana razvoja sporta i rekreacije koji […]

Program javnih potreba u sportu i rekreaciji

Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 19. prosinca 2013. godine donijelo je Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina u 2014. godini. Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u području sporta i rekreacije za Grad Pazin, te obim, način i dinamika financiranja tih potreba u 2014. godini iz Proračuna Grada Pazina.

Pazin sport d.o.o.

Pazin Sport d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano od strane Grada Pazina za upravljanje i održavanje sportskih građevina, dana 12. lipnja 2014. godine. Skraćeni naziv je Pazin Sport d.o.o. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.(u prostorima Školsko-gradske sportske dvorane). Registrirana djelatnost je rad sportskih objekata. Matični broj društva je 4234987, OIB 43950983256. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin (u prostorima Školsko-gradske sportske dvorane).

Zakonske odredbe

Djelatnost sporta u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) koji je stupio na snagu 6. srpnja 2006. godine. Na djelatnost sporta na odgovarajući način primjenjuju se i drugi zakoni, osobito oni koji uređuju pitanja udruživanja građana, djelatnosti školstva i gospodarstva te propisi iz sustava državne uprave, graditeljstva, financija i zdravstva.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.