Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Raspored “zelenih otoka” za odvojeno sakupljanje otpada

Raspored „zelenih otoka“ na području Grada Pazina

Mapu sa rasporedom “zelenih otoka” možete pogledati na poveznici http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/

Mjesno odbor Pazin:

 • ul. Dinka Trinajstića
 • ul. 15. siječnja
 • Muntriljska (parkiralište)
 • Stari trg
 • Buraj
 • Vranica (Jakova Volčića)
 • Dršćevka (kod crvene zgrade)
 • Dršćevka (skretanje za bijelu i žutu zgradu)
 • Dršćevka (kod skretanja u Ul. Dinka Vitezića)
 • Ul. Saše Šantela
 • Ul. Bože Milanovića
 • Ul. Jurje Dobrile (neboderi)
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrila
 • Ul. Eugena Kumičića
 • Ul. Vrtlišće (uz zgradu Gradske uprave)
 • Ul. Štefanije Ravnić
 • Rusijani
 • Štranjga
 • Ul. Matka Laginje (kod bivše vojarne)
 • Ul. Kapetana Lazarića
 • Dubravica (kod  “Arene”)
 • Ul. Camilla de Franceschi
 • Dubravica (kod Loca)
 • Rijavac
 • Žideka

Mjesni odbor Stari Pazin:

 • Zagrebačka ulica (kod dječjeg igrališta)
 • Foškići
 • Ul. Mate Balote
 • Ul. Josipa Voltića
 • Kuhari
 • Hrestanica
 • Stancija Pataj (kod igrališta i na kraju naselja)
 • Lovrin
 • Rogovići
 • Maršeti
 • Jelenčići
 • Ul. Stjepana Konzula Istrijana
 • Ul. Nikole Žica
 • Ul. Stari Pazin (kod crkve i na parkiralištu  kod groblja)
 • Sarčija
 • Mačići
 • Pilati
 • Fakini
 • Belci

Mjesni odbor Heki:

 • Žbrlini (kod dječjeg igrališta)
 • Heki (kod škole)
 • Grubiši
 • Munci
 • Veli Ježenj (kod raskrsnice za Mali Ježenj)
 • Mali Ježenj (kod trafostanice)
 • Defari
 • Trošti
 • Guštini (kod skretanja)
 • Dobrili
 • Ružići
 • Boljki

Mjesno odbor Zabrežani:

 • Zabrežani (kod trgovine)
 • Zgrablići
 • Kašćergani
 • Šaini
 • Gajmovići
 • Drndići
 • Pulići
 • Pariži

Mjesni odbor Zarečje:

 • Zarečje (kod boćališta)
 • Dušani
 • Rimanići
 • Ivoli

Mjesni odbor Kršikla:

 • Šajkovići
 • Glavanovići
 • Bašići (na skretanju)
 • Kršikla (kod stare škole)

Mjesni odbor Grdoselo:

 • Grdoselo (kod stare škole)
 • Čerišnjevica

Mjesni odbor Beram:

 • Podberam
 • Beram
 • Šipraki
 • Čipri
 • Kirci
 • Cvitani (2)
 • Mala Traba
 • Vela Traba
 • Ruhci

 Mjesni odbor Trviž:

 • Katun Trviški
 • Zovići
 • Buići
 • Škrapi
 • Frankovići
 • Trviž

Mjesni odbor Kašćerga:

 • Bravari
 • Basnkovci
 • Kašćerga (kod zgrade MO)
 • Kod skretanja za Jukane i Smoljane
 • Ukotići

Mjesni odbor Zamask:

 • Petehi
 • Zamask (kod zgrade MO)
 • Zamaski Dol

Mjesni odbor Lindar:

 • Lindar (3)
 • Drazej
 • Križ Lindarski (2)
 • Katun Lindarski

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.