Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Raspored “zelenih otoka” za odvojeno sakupljanje otpada

Raspored „zelenih otoka“ na području Grada Pazina

Mapu sa rasporedom “zelenih otoka” možete pogledati na poveznici http://www.usluga-pazin.hr/hr/novosti/detail/195/mapa-zelenih-otoka/

Mjesno odbor Pazin:

 • ul. Dinka Trinajstića
 • ul. 15. siječnja
 • Muntriljska (parkiralište)
 • Stari trg
 • Buraj
 • Vranica (Jakova Volčića)
 • Dršćevka (kod crvene zgrade)
 • Dršćevka (skretanje za bijelu i žutu zgradu)
 • Dršćevka (kod skretanja u Ul. Dinka Vitezića)
 • Ul. Saše Šantela
 • Ul. Bože Milanovića
 • Ul. Jurje Dobrile (neboderi)
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrila
 • Ul. Eugena Kumičića
 • Ul. Vrtlišće (uz zgradu Gradske uprave)
 • Ul. Štefanije Ravnić
 • Rusijani
 • Štranjga
 • Ul. Matka Laginje (kod bivše vojarne)
 • Ul. Kapetana Lazarića
 • Dubravica (kod  “Arene”)
 • Ul. Camilla de Franceschi
 • Dubravica (kod Loca)
 • Rijavac
 • Žideka

Mjesni odbor Stari Pazin:

 • Zagrebačka ulica (kod dječjeg igrališta)
 • Foškići
 • Ul. Mate Balote
 • Ul. Josipa Voltića
 • Kuhari
 • Hrestanica
 • Stancija Pataj (kod igrališta i na kraju naselja)
 • Lovrin
 • Rogovići
 • Maršeti
 • Jelenčići
 • Ul. Stjepana Konzula Istrijana
 • Ul. Nikole Žica
 • Ul. Stari Pazin (kod crkve i na parkiralištu  kod groblja)
 • Sarčija
 • Mačići
 • Pilati
 • Fakini
 • Belci

Mjesni odbor Heki:

 • Žbrlini (kod dječjeg igrališta)
 • Heki (kod škole)
 • Grubiši
 • Munci
 • Veli Ježenj (kod raskrsnice za Mali Ježenj)
 • Mali Ježenj (kod trafostanice)
 • Defari
 • Trošti
 • Guštini (kod skretanja)
 • Dobrili
 • Ružići
 • Boljki

Mjesno odbor Zabrežani:

 • Zabrežani (kod trgovine)
 • Zgrablići
 • Kašćergani
 • Šaini
 • Gajmovići
 • Drndići
 • Pulići
 • Pariži

Mjesni odbor Zarečje:

 • Zarečje (kod boćališta)
 • Dušani
 • Rimanići
 • Ivoli

Mjesni odbor Kršikla:

 • Šajkovići
 • Glavanovići
 • Bašići (na skretanju)
 • Kršikla (kod stare škole)

Mjesni odbor Grdoselo:

 • Grdoselo (kod stare škole)
 • Čerišnjevica

Mjesni odbor Beram:

 • Podberam
 • Beram
 • Šipraki
 • Čipri
 • Kirci
 • Cvitani (2)
 • Mala Traba
 • Vela Traba
 • Ruhci

 Mjesni odbor Trviž:

 • Katun Trviški
 • Zovići
 • Buići
 • Škrapi
 • Frankovići
 • Trviž

Mjesni odbor Kašćerga:

 • Bravari
 • Basnkovci
 • Kašćerga (kod zgrade MO)
 • Kod skretanja za Jukane i Smoljane
 • Ukotići

Mjesni odbor Zamask:

 • Petehi
 • Zamask (kod zgrade MO)
 • Zamaski Dol

Mjesni odbor Lindar:

 • Lindar (3)
 • Drazej
 • Križ Lindarski (2)
 • Katun Lindarski