Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina

Zajednica sportskih udruga Grada Pazina je zajednica pravnih osoba iz sustava sporta, koje imaju sjedište na području Grada Pazina.
Članovi Zajednice mogu biti i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom.

Ciljevi Zajednice su:
– usklađivanje aktivnosti svojih članova,
– poticanje i promicanje sporta na području Grada Pazina, osobito sporta djece, mladeži i studenata te osoba s invaliditetom,
– objedinjavanje i usklađenje programa sportskih udruga,
– predlaganje programa javnih potreba u sportu i sudjelovanje u njegovu ostvarivanju,

– skrb o kategoriziranim sportašima te stvaranje uvjeta za njihovu pripremu za velika natjecanja,
– sudjelovanje u programima sportskih saveza,
– razvoj sportsko rekreacijskih aktivnosti građana,
– promicanje stručnog rada u sportu te odgojnih i obrazovnih funkcija sporta te sudjelovanje u skrbi o javnim sportskim građevinama.

 

Službene mrežne stranice http://www.zsu-pazin.hr/.