Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Savjet mladih Grada Pazina

Nastavak aktivnosti na projektu Europe Goes Local
Pazinski Savjet mladih na Danu mladih Istarske županije
Zajednički susret članova Savjeta mladih s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća, 15.7.2020.

Savjet mladih kreće u izradu novog vizualnog identiteta

Natječaj za izradu loga Savjeta mladih Grada Pazina 

7. sjednica – Zapisnik 9.12.2019.. zajednička sjednica Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i članova SM.docx

Pazin, Poreč i Medulin na aktivnostima u sklopu projekta Europe Goes Local

6. sjednica – Zapisnik 22.11.2019..docx

5. sjednica – Zapisnik 30.9.2019..docx

4. sjednica – Zapisnik 27.8.2019. zajednička sjednica Gradonačelnika, predsjednika Gradskog vijeća i članova Savjet.docx

Sudjelovanje predstavnika Savjeta mladih Grada Pazina na nacionalnoj konferenciji u Slavonskom Brodu

Odluka Agencije za mobilnost i programe Europske unije o odabiru Grada Pazina za projekt “Europe Goes Local – Supporting Youth Work At The Municipal Level”

3. sjednica – Zapisnik 5.6.2019..docx

Potpisan Sporazum o suradnji na manifestaciji Dan mladih Istarske županije

Studijski posjet u sklopu projekta “Europe Goes Local”

GRAD PAZIN – Praćenje obveza sukladno Zakonu o savjetima mladih za IŽ za 2018..docx

Program rada savjeta mladih 2019 finale.docx

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu.docx

2. sjednica – Zapisnik 23.4.2019..docx

Zapisnik s Konstituirajuće sjednice.docx

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Pazina za mandat 2019-2022

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Pazina 2019-2022

Regionalni program za mlade Istarske županije 2018-2022

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2018. godinu.docx

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu.docx

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu.doc

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu.docx

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2016. godinu

Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Pazina za mandat 2016-2019.

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2015. godinu

Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina za 2014. godinu

Održan 1. Sajam udruga Grada Pazina u organizaciji Savjeta mladih Grada Pazina

 

Zapisnik s 1 sjednice 16 06 2014

 

Konstituirajuća sjednica Gradskog savjeta mladih za mandat 2014.-2016.

Imenovanje članova Savjeta mladih na Gradskom vijeću

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

 

Odluka o pokretanju postupka za podnošenje prijedloga kandidata/ kandidatkinja za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pazina

 

Zakon o Savjetima mladih RH

Zakon o savjetima mladih