Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Tržnica na malo

Pod uslugama javnih tržnica na malo razumijeva se upravljanje i održavanje prostora i zgrada u kojima se u skladu s tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima.

Pružanje usluga javnih tržnica na malo je uslužna komunalna djelatnost koju obavlja isporučitelj komunalne usluge javne tržnice na malo trgovačko društvo USLUGA d.o.o. temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Isporučitelj komunalne usluge javne tržnice na malo obavlja komunalnu djelatnost javne tržnice na malo temeljem Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo.

 

 

ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 05/19

OPĆI UVJETI isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo 05/19