Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Izvješće o stanju u prostoru

Sukladno Članku 39., stavak 1. Zakona o prostornom uređenju, predstavničko tijelo jedinico lokalne i područne (regionalne) samouprave, razmatra izvješće o stanju u prostoru za razdoblje od četiri godine. Izvješće o stanju u prostoru Grada Pazina za razdoblje od 2014. do 2017. godine razmatrano je na sjednici 26. studenog 2018. godine.

Izvješće o stanju u prostoru 2014-2017