Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Korištenje javnih površina

Odlukom o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta (“Službene novine Grada Pazina” broj 31/09. i 34/13.) utvrđuju se:

  • vrste privremenih objekata na području Grada Pazina te posebni uvjeti za njihovo postavljanje,
  • vrste reklamnih predmeta na području Grada Pazina te posebni uvjeti za njihovo postavljanje,
  • korištenje javnih površina za druge namjene,
  • postupak dodjele odobrenja.

DSC_0080

Privremenim objektima na području Grada Pazina smatraju se: kiosk, montažni objekt i pokretna naprava (pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park, štand, ugostiteljski šank, ugostiteljska terasa).

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0083

Reklamnim predmetima na području Grada Pazina smatraju se: transparent, reklamna zastava, reklamni naziv, reklamni pano, reklamna tenda, reklamni ormarić ili vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup, reklamna ograda, reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta, reklama na zaštitnom platnu građevinske skele.

 

 

 

 

 

Ovom Odlukom regulirano je i zauzimanje javnih površina za postavljanje kontejnera, građevinskih skela, istovar i piljenje drva, izvođenje građevinskih radova, za promidžbu, za snimanje reklama, za nastupe i slično.

Za korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta odnosno korištenje javne površine za druge namjene, plaća se porez na korištenje javnih površina prema slijedećoj tablici:

Porez_korištenje javne površine

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo putem komunalnog redara.

Upravni odjel će, na zahtjev zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti izdati rješenje o porezu na korištenje javnih površina za postavljanje privremenog objekta ili reklamnog predmeta odnosno korištenje javne površine za druge namjene. Navedenim rješenjem će se, osim visine poreza, utvrditi i posebni uvjeti za postavljanje privremenog objekta i reklamnog predmeta odnosno korištenje javne površine za duge namjene.

ODLUKA o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta 31/09 

ODLUKA o porezima Grada Pazina Odluka o porezima Grada Pazina SN_48_2023

NAPOMENA: Stupanjem na snagu ove Odluke prestali su važiti članci 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta.

Obrasci za predaju zahtjeva: 

Zahtjev – postavljanje ugostiteljske terase

Zahtjev – postavljanje građevinske skele

Zahtjev – ostalo