Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Priključak za opskrbu pitkom vodom

Priključenjem na komunalne vodne građevine smatra se izgradnja priključka kojima se omogućuje stanje funkcionalne sposobnosti za nesmetano korištenje sustava opskrbe pitkom vodom.

Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom (“Službene novine Grada Pazina” broj 36/11. i 31/13.) propisana je obveza priključenja, postupak priključenja na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom (sustav opskrbe pitkom vodom), rokovi priključenja te način i uvjeti financiranja gradnje sustava opskrbe pitkom vodom od strane budućih korisnika.

vodovod1-575x357[1]

Na području Grada Pazina obveznici priključenja (vlasnici odnosno korisnici građevine ili druge nekretnine) dužni su priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina te kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav, u roku od 1 (jedne ) godine od dana objave obavijesti Isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Obveznik priključenja podnosi zahtjev za priključenje na sustav opskrbe pitkom vodom Isporučitelju vodne usluge opskrbe pitkom vodom (trgovačkom društvu ‘Istarski vodovod’ PJ Pazin)    http://www.ivb.hr/

Za priključenje na sustav za opskrbu pitkom vodom NE PLAĆA SE naknada.

ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine za opskrbu pitkom vodom 36/11 i 31/13