Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Povijesne ličnosti

Juraj Dobrila

Luka Musulin: dr. Juraj Dobrila (inauguracija biste 1970. godine) Juraj Dobrila, biskup, narodni preporoditelj i političar (Veli Ježenj, 16. IV. 1812 – Trst, 13. I. 1882). Školovao se u župnoj pučkoj školi u Tinjanu (1820 – 1824), zatim kod franjevaca u Pazinu (1824 – 1826) te Karlovcu (1826 – 1832) u kojem je završio gimnaziju […]

Joakim Rakovac

Mate Čvrljak: Joakim Rakovac (inauguracija biste 1973. godine) Joakim Rakovac, narodnjak, antifašist (Rahovci/Rakovci nedaleko Poreča, 14. IX. 1914 – Križnjak kraj Korenići iznad Limske drage, 18. I. 1945). Podrijetlom je iz ugledne narodnjačke obitelji srednje imućnog seljaka Ivana (umro u Dachau) i Marije rođ. Herak. Završio je petogodišnju talijansku osnovnu školu u Baderni i kraću poljoprivrednu […]

Olga Ban

Mate Čvrljak: Olga Ban (inauguracija biste 1972. godine) Olga Ban, politička aktivistica i antifašistica (Zarečje kod Pazina, 29. VI. 1926 – Pazin, 7. ili 8. X. 1943). Nakon završene pučke škole zbog siromaštva nije mogla nastaviti školovanje, nego je pomagala ocu narodnjaku Mati u krojačkim poslovima. Otac je bio član napredne organizacije Edinost iz Trsta […]

Jože Šuran

Stanko Vukadin: Jože Šuran (inauguracija biste 1976. godine) Jože Šuran, zemljoradnik, narodnjak, antifašist (Šurani kraj Tinjana, 5. IV. 1890 – Višnjan, 29. IV. 1944). Bio je jedan od najviđenijih narodnjaka, sljedbenik ideja hrvatskih preporoditelja i uzoriti zemljoradnik, pratio je stručnu literaturu, nabavljao nove alate i poticao susjede i sumještane na napuštanje tradicionalnih načina obrade tla i uzgoja stoke […]

Vjekoslav Ivančić – Điđi

Luka Musulin: Vjekoslav Ivančić – Điđi (inauguracija biste 1976. godine) Vjekoslav Điđi Ivančić,  političar (Lovrinići kraj Pazina, 3. XI. 1924 – Rijeka, 22.  II. 1975). Rođen je u siromašnoj radničkoj obitelji. Proživio je teško djetinjstvo i mladost u otuđenoj i porobljenoj Istri u fašističkoj atmosferi odnarođivanja potlačenoga hrvatskoga puka. Sudionik je narodnooslobodilačke borbe (NOB) od […]

Otokar Keršovani

Mate Čvrljak: Otokar Keršovani (inauguracija biste 1974. godine) Otokar Keršovani (pseud. V. Dragin, R. Gregović, V. Bezjak, Ivan Marković, Junius), novinar, političar, književni kritičar i publicist (Trst, 23. II. 1902 – Zagreb, 9. VII. 1941). U Pazinu gdje je njegov otac službovao kao niži šumarski činovnik, završio je osnovnu školu i šest razreda Hrvatske gimnazije […]

Savo Vukelić

Mate Čvrljak: Savo Vukelić (inauguracija biste 1975. godine) Savo Vukelić, general-pukovnik, antifašist (Drežnica, Ogulin, 27. I. 1917 – Rijeka, 25. VIII. 1974). Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu upisao je zrakoplovnu dočasničku školu u Pančevu koju je završio 1936. Službovao je u raznim mjestima Kraljevine Jugoslavije – Zagrebu, Cetinju, Podgorici, Mostaru, Zemunu, Pančevu i Novom Sadu. Poslije […]

Matko Brajša Rašan

Mate Čvrljak: Matko Brajša Rašan (inauguracija biste 1984. godine) Matko Brajša Rašan, zborovođa, folklorist i skladatelj (Pićan, 11. XII. 1859 – Zagreb, 6. IX. 1934). Pridjevak Rašan dodao je prema rijeci Raši, odnosno iz ljubavi prema rodnome kraju. Pučku školu polazio je u Pićnu, a klasičnu gimnaziju na njemačkom jeziku u Pazinu. U gimnaziji je dobio […]

Ivan Matetić Ronjgov

Vinko Matković: Ivan Matetić Ronjgov (inauguracija biste 1987. godine) Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj, melograf, glazbeni pedagog (Ronjgi kraj Viškova, 10. IV. 1880 – Lovran, 27. VI. 1960). Želeći istaknuti povezanost s krajem iz kojeg je iznikao, dodao si je pridjevak Ronjgov. Završio je učiteljsku školu u Kopru gdje je stekao i prva znanja o glazbi. Nakon završene učiteljske škole […]

Vladimir Nazor

Stjepan Gračan: Vladimir Nazor (inauguracija biste 1973. godine) Vladimir Nazor, književnik (Postire na Braču, 30. V. 1876 – Zagreb, 19. VI. 1949). Pučku školu pohađao je na Braču, a klasičnu i realnu gimnaziju u Splitu 1886 – 1894. Na Filozofskom fakultetu u Grazu 1902. diplomirao je prirodne znanosti. Bio je suplent u splitskoj gimnaziji, potom […]

Giuseppe Budicin – Pino

Stanko Vukadin: Giuseppe Budicin – Pino (inauguracija biste 1977. godine) Giuseppe Pino Budicin, politički aktivist i antifašistički borac (Rovinj, 27. IV. 1911 – Valdibora, Rovinj, 8. II. 1944). Rođen je u siromašnoj radničkoj obitelji. Poslije završene osnovne i niže građanske škole završio je brijački zanat u Rovinju. Kod istoga majstora poslije je radio kao pomoćnik. S […]

Božo Milanović

Mate Čvrljak: Mons. dr. Božo Milanović (inauguracija biste 1990. godine) Božo Milanović, svećenik, profesor, znanstvenik, kulturni i javni djelatnik (Kringa, 10. X. 1890 – Pazin, 28. XII. 1980). Djetinjstvo je proveo u hrvatskoj narodnjačkoj obitelji. Obrazovanje je započeo u rodnoj Kringi, a nastavio u Carsko-kraljevskoj velikoj državnoj  gimnaziji u Pazinu (1901 – 1910), prvoj srednjoškolskoj ustanovi istarskih Hrvata te […]

Dr. Matko Laginja

Vanja Radauš: dr. Matko Laginja (inauguracija biste 1970. godine) Matko Laginja, preporoditelj, pravnik, političar i pisac (Klana kraj Kastva, 10. VIII. 1852 – Zagreb, 18. III. 1930). Gimnaziju je završio u Rijeci, studij prava započeo u Zagrebu, a završio 1875. u Grazu gdje je i doktorirao 1885. godine. Od 1890. bio je odvjetnik u Puli. U ratnim prilikama, izbjegavajući […]

Vladimir Gortan

Mate Čvrljak: Vladimir Gortan (inauguracija biste 2015. godine) Vladimir Gortan, antifašistički borac (Beram, 7. VI. 1904 – Pula, 17. X. 1929). Rođen je u obitelji siromašnih seljaka. Osnovnu školu završio je u rodnom selu. Po zanimanju  zemljoradnik, a često je radio kao nadničar prodajući robu za račun jednog pazinskog trgovca.  Godine 1928. postao je neformalni […]

Kip „Smrt fašizmu sloboda narodu“

Dušan Džamonja: Spomenik oslobođenja Istre (inauguracija 1951. godine) Spomenik oslobođenja Istre među prvim je radovima Dušana Džamonje u kojem još nije napustio deskriptivnu interpretaciju, a kako bi u figuralnoj formulaciji anulirao individualne naznake i personalizaciju, posegnuo je za predimenzioniranjem, dok je jasnoću sadržaja postigao realističnim detaljima. Na okomito izduženom monolitnom bloku, u čvrstoj obrisnoj liniji […]