Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

Ograničavanje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti COVID-19, sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom.

Stroga mjera fizičkog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: Saznajte više »

Grad Pazin – Smart City, najpametniji mali grad u Hrvatskoj

Danas je u Zagrebu u hotelu Esplanade održano svečano proglašenje i dodjela priznanja najuspješnijim gradovima za najbolji grad, Smart city i Eco city 2020. u organizaciji Apsolona, Jutarnjeg lista i portala Gradonačelnik.hr.

Grad Pazin odnio je titulu najpametnijeg grada u Hrvatskoj u kategoriji malog grada. Za titulu su se u finalu, pored Pazina, borili još i  Donji Miholjec, Krk, Pregrada i Supetar. Saznajte više »

Za jednokratne potpore umirovljenicima i starijim osobama uoči Božićnih i novogodišnjih blagdana Grad Pazin osigurao 94.000 kn

U velikoj vijećnici Grada Pazina danas, 23. studenog 2020. g.  održana je konferencija za medije povodom početka zaprimanja zahtjeva za isplatu jednokratne novčane potpore umirovljenicima i starijim osobama bez prihoda uoči nadolazećih božićno-novogodišnjih blagdana. Saznajte više »

Oglas za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik 2. za projekte – 1. izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Oglas za prijam u službu.pdf

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2163/01-01-01-20-31 od 9. studenog 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 9. studenog 2020. godine.
  2. Javna rasprava će se održati u razdoblju 19. studenog do 18. prosinca 2020. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
  4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari održat će se 08. prosinca 2020. godine s početkom u 15:00 sati u dvorani Istra Spomen doma.
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 18. prosinca 2020. godine.
  6. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da: imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
  7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  8. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu [email protected].
  9. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-095.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

 

U prilogu je Prijedlog za javnu raspravu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Bravari:

UPU Bravari – PP-1 NAMJENA.pdf

UPU Bravari – PP-2a PROMET.pdf

UPU Bravari – PP-2b EK I ENERGETSKI SUSTAVI.pdf

UPU Bravari – PP-2c VODNOGOSPODARSKI SUSTAV.pdf

UPU Bravari – PP-3 UVJETI.pdf

UPU Bravari – PP-4 OBLICI I NAČIN.pdf

UPU Bravari – PP–TEKST.pdf

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.