Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Oglasna ploča

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Grada Pazina

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Grada Pazina

Na temelju odredbe članka 72. stavka 1. točka e). i stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom suvlasničkog dijela Republike Hrvatske na području Grada Pazina.

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom suvlasničkog dijela_Pazin (2).pdf

Odluka o davanju na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela

Na temelju članka 4. Odluke o definiranju prostora u prizemlju pazinskog Kaštela prostorom kulture namjene („Službene novine Grada Pazina broj 5/24.“), članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst)  te Zapisnika Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom natječaju za davanje na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela (KLASA:371-03/24-01/2, URBROJ:2163-01-01/01-24-9), od 19. ožujka 2024. godine, Gradonačelnica Grada Pazina je danas, 25. ožujka 2024. godine donijela

O D L U K U

o davanju na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela Saznajte više »

Zaključak o izboru nakladnika i visini potpora

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br. 17/09, 4/13, 23/14, 1/18, 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćen tekst) i prijedloga Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini, Gradonačelnica Grada Pazina dana 27. veljače 2024. godine dononijela je

ZAKLJUČAK

o izboru nakladnika i visini potpora za financiranje programskih sadržaja i istraživačkog novinarstva elektroničkih medija u 2024. godini Saznajte više »

Javni natječaj za davanje na korištenje prostora kulturne namjene – prizemlje Kaštela

Na temelju članka 4. Odluke o definiranju prostora u prizemlju pazinskog Kaštela prostorom kulturne namjene, (KLASA: 371-03/24-01/2; URBROJ: 2163-01-1/1-24-3, od 14. veljače 2024. godine), Grad Pazin raspisuje Javni natječaj zadavanje na korištenje prostora kulturne namjene  – prizemlje Kaštela

Rok za podnošenje pisanih prijava na propisanom obrascu za prijavu je do 4. ožujka 2024. godine,  do kada sve prijave moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pazina ili predane u poštu.

Tekst Natječaja, Obrazac za prijavu na natječaj i tlocrt prostora nalaze se u nastavku:

Javni natječaj_prizemlje Kaštela

Obrazac za prijavu na natječaj_prizemlje Kaštela

 

 

Objavljen Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19., 98/19. i 114/22.)  i članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., 13/12., 15/12., 37/19., 47/22. i 17/23.),  Gradsko vijeće Grada Pazina na temelju svoje Odluke donijete na 28. sjednici, održanoj 01. veljače 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin Saznajte više »

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin

Na temelju članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 32/23.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20, 4/21 i 24/21 – pročišćeni tekst), nakon donošenja odluka po prigovorima, a na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana po Programu društveno poticane stanogradnje nakon održane sjednice Povjerenstva dana 8. veljače 2024. godine, Gradonačelnica Grada Pazina dana 14. veljače 2024. godine, donijela je  Odluku o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pazin.

Tekst Odluke i Konačna lista nalaze se u nastavku:

Odluka o Konačnoj listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa Pos za Grad Pazin

Konačna Lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa Pos za Grad Pazin

Odluka o prigovoru na Izmjene Prijedloga liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS

Na temelju članka 23. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 32/23.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18. 5/20., 4/21. i 24/21. – pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina, dana 13. veljače 2024. godine, donijela je Odluku o osnovanosti prigovora na Izmjene Prijedloga liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za Grad Pazin.

Tekst Odluke nalazi se na sljedećoj poveznici:

Ivan Vitulić – odluka o prigovoru

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih medija od interesa za Grad Pazin u 2024.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 111/21 i 114/22) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20., 4/21. i 24/21.-pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Pazina 31. siječnja 2024. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za financiranje programskih sadržaja i/ili istraživačkog novinarstva elektroničkih

medija od interesa za Grad Pazin u 2024. godini

Saznajte više »