Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Javna prezentacija o radu i aktivnostima Gradonačelnika i gradske uprave

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić i  ove godine poziva sve zainteresirane stanovnike Pazina na javnu prezentaciju o radu i aktivnostima gradonačelnika i gradske uprave Grada Pazina.

Javna prezentacija rezultata rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje svibanj 2016. – travanj 2017. godine, održat će se u Spomen domu, u dvorani Istra u srijedu, 12. travnja s početkom u 19,00 sati.

Saznajte više »

Odluka o dodjeli nekretnine/prostora na korištenje udrugama

Nakon izvršenog bodovanja Prijava pristiglih na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro i objavljenog Prijedloga liste prvenstva za dodjelu nekretnina, Gradonačelnik Grada Pazina, Renato Krulčić dana 24. ožujka 2017. godine donio je Odluku o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Istu možete pogledati ovdje:  Odluka o dodjeli nekretnine/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Javni Poziv ustanovama za predlaganje aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Pazina 2017. godine

Grad Pazin objavljuje poziv ustanovama na iskaz interesa za suradnju za predlaganje aktivnosti povodom obilježavanja Dana Grada Pazina, 2. lipnja 2017. godine.

Prijaviti se mogu aktivnosti kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera namijenjene građanstvu a koje se odvijaju u Gradu Pazinu u periodu od 19. svibnja do 12. lipnja 2017. godine.

Rok za dostavu prijava je 7.travnja 2017. godine u 14:00 sati. Saznajte više »

Javni natječaj udrugama za financiranje manifestacija u povodu obilježavanja Dana Grada Pazina u 2017. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2017. godinu.

Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja zaključno sa 07. travnjem 2017. odnosno do 14:00 sati istoga dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi.

Saznajte više »

Uređenje aktivne zone može biti i u Pazinu

Drage građanke i građani, pozivamo vas da putem Facebook društvene mreže glasujete za uređenje aktivne zone u Pazinu koji je u kategoriji gradova do 10 000 stanovnika. U sklopu projekta izgradnje vježbališta na otvorenom, građani svojim svakodnevnim glasovanjem doprinose broju bodova pojedinog grada na temelju čega će u gradu koji je osvojio najviše glasova biti uređena vježbališta na otvorenome, a Coca-Cola će organizirati i besplatne aktivnosti koje uključuju različite vrste rekreacije i savjetovanje o vježbanju. Više o samom projektu i načinu glasovanja za vaš grad pročitajte ovdje.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.