Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja za prijam u službu na radno mjesto Referenta/ice za računovodstvo

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja prijavljenim na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Referenta/ice za računovodstvo, objavljenog na Oglasnim pločama i web stranicama Grada Pazina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Pazin, dana 9. veljače 2018. godine.

Za kandidate prijavljene na Oglas za prijam u službu, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, a kojima je e-mailom upućen poziv na testiranje, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Saznajte više »

NATJEČAJ za radno mjesto Voditelj razvojnih projekata

VODITELJ RAZVOJNIH PROJEKATA (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Voditelj razvojnih projekata provodi pripremu i provođenje EU i nacionalnih projekata u kojima sudjeluje Razvojna agencija i pomaže u pripremi EU i nacionalnih projekata za poduzetnike i druge korisnike usluga Razvoje agencije, te pruža savjetodavne usluge poduzetnicima i drugi zainteresiranim korisnicima.

Saznajte više »

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme

Temeljem čl. 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina raspisuje

 

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme

 

1. Referent za računovodstvo – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme do povratka službenice s bolovanja,    

uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Saznajte više »

Javni poziv u sklopu projekta I_Archeo.S.

Nositelj projekta I_Archeo.S., Teatro publico Pugliese iz Barija, u sklopu projekta provodi javni poziv za okupljanje skupine stručnjaka (“Pool of experts”) koji će tijekom trajanja projekta djelovati kao savjetodavno tijelo i voditi dio aktivnosti usmjerenih na stvaranje novih turističkih itinerara na teritorijima projektnih partnera. Javni poziv otvoren je do 31. siječnja 2018. godine. Za više informacija, molimo kontaktirajte tajništvo projekta: progettitpp@teatropubblicopugliese.it – tel. +39.080.558.01.95. Javni poziv objavljen je na web stranicama nositelja projekta: www.teatropubblicopugliese.it
Prijevod javnog poziva na hrvatski jezik nalazi se na kraju ove objave. Saznajte više »

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina u 2018. godini

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 09. veljače 2018. godine.

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.