Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Oglasna ploča

Poziv na drugi krug radionica u sklopu projekta I_Archeo.S.

Otvoren je javni poziv svim zainteresiranim dionicima da se prijave na radionice koje će se održati od 9. do 11. srpnja 2018. u Pazinu. Tema radionica bit će zajedničko kreiranje novog tematskog turističkog itinerara.

Nakon radionice održane u lipnju, riječ je o drugoj i posljednjoj radionici na kojoj će glavne teme biti konačno definiranje sadržaja itinerara, uspostava klastera i uspostava itinerara.

Za izradu spomenutog itinerara, mogu se prijaviti gospodarski subjekti, javne ustanove, udruge i agencije u sektorima održivi turizam, upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom; ustanove kao što su muzeji, knjižnice i turističke zajednice; organizatori evenata te gospodarski subjekti različitih profila (turističke agencije, ugostitelji, pružatelji smještaja, turistički vodiči, lokalni proizvođači vina, meda, suvenira i drugih proizvoda) kao i ostali koji  mogu biti dio turističke ponude.

2.1. I_Archeo.S_Javni poziv za radionice.pdf

2.2. I_Archeo.S_Prijavnica za radionice.docx

2.3 Radionica Kreativno osposobljavanje_Dnevni red.pdf

U postupku je izrada revizije SEAP-a, pozivaju se građani grada Pazina da ispune anketu

Grad Pazin je započeo s izradom revizije Akcijskog plana plana energetski održivog razvitka (SEAP) u sklopu projekta Empowering na kojemu je Istarska razvojna agencija jedan od partnera, a za čiju realizaciju je potrebno ažurirati podatke kako bi se poboljšale mjere koje će doprinijeti postizanju ušteda na području Pazina. Saznajte više »

Objavljen Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Danas, 14. lipnja 2018. godine, na Oglasnim pločama i web stranici Grada Pazina objavljen je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nekretnina/prostora u vlasništvu Grada Pazina na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja s natječajnom dokumentacijom za prijavu dostupni su na ovom linku

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.