Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Financije

Nova porezna stopa 22%, građanima Pazina plaće bi u konačnici trebale biti veće

O POREZNOJ REFORMI” 

Novim poreznim paketom Vlade Republike Hrvatske ukida se prirez porezu na dohodak, dok se s druge strane, jedinicama lokalne samouprave omogućava da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak te da, bez obzira na ukidanje prireza porezu na dohodak, zadrže željenu/planiranu razinu prihoda. Saznajte više »