Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Natječaji

Obavijest i upute kandidatima o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove

7. Obavijest i upute kandidatima_Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove.pdf

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI
prijavljenim na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – Viši stručni suradnik 2. za imovinsko pravne poslove
objavljen je u Narodnim novinama broj 12/2021, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Grada Pazina dana 10. veljače 2021. godine Saznajte više »

Javni natječaj za prijam u službu – Viši/a stručni/a suradnik/ca 2. za imovinsko pravne poslove

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto Viši/a stručni/a suradnik/ca 2. za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj/ca na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Javni natječaj.pdf

Javni poziv/natječaj za financiranje programa projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Pazina

Grad Pazin poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Grada Pazina za 2021. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 8. veljače 2021. godine. Saznajte više »

Konačna Rang lista prijavljenih na Natječaj za dodjelu studentske stipendije u stud. g. 2020./21.

Na temelju članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 26/17.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a u skladu s Natječajem za dodjelu stipendija od školske/studijske 2020/2021. godine, KLASA: 602-01/20-01/09, URBROJ: 2163/01-01-01-20-5 od 17. kolovoza 2020. godine,  Gradonačelnik Grada Pazina 7. prosinca 2020. godine utvrđuje konačnu Rang listu za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2020./2021. godini.

Konačna rang lista studenata stipendista 2020.-2021

Oglas za prijam u službu – Viši stručni suradnik 2. za projekte

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pazina raspisuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik 2. za projekte – 1. izvršitelj/ica, na određeno puno radno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (rodiljni i roditeljski dopust), uz obvezni probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

Oglas za prijam u službu.pdf

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike