Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Prostorno uređenje

Obavijest o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/22-01/02, URBROJ: 2163-01-01/01-22-20 od 29. kolovoza 2022. godine nositelj izrade Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja ”Centar – Sjever I.”, Pazin

Saznajte više »

Obavijest – javno izlaganje prijedloga IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana

Obavještavamo Vas da će sa dana 3. ožujka 2022. godine u 18:00 sati putem online prijenosa i uživo u dvorani “Istra” u Spomen domu održati javno izlaganje prijedloga IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams sastanak

Pridružite se pomoću računala ili aplikacije za mobilne uređaje

Kliknite ovdje da biste se pridružili sastanku

Saznajte više | Mogućnosti sastanka

________________________________________________________________________________

 

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Na  temelju  članka  96.  i  97.  Zakona  o  prostornom  uređenju  („Narodne  novine“  broj 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019) i Zaključka Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 350-02/20-01/04,  URBROJ:  2163-01-1/1-22-86  od  18. veljače 2022.  godine  nositelj  izrade  Upravni  odjel  za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina

Saznajte više »

Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/06, URBROJ: 2163/01-01-01-21-33 od 19. svibnja 2021. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne

 

 1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne utvrdio je Gradonačelnik Grada Pazina dana 19. svibnja 2021. godine.
 2. Javna rasprava će se održati u razdoblju od 24. svibnja do 23. lipnja 2021. godine (30 dana) u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 3. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu.
 4. Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne održat će se 7. lipnja 2021. godine s početkom u 13:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Pazina. 
 5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 23. lipnja 2021. godine.
 6. Primjedbe i prijedlozi, te očitovanja na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne mogu se dati na slijedeći način: upisivanjem primjedbi i prijedloga u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida, davanjem primjedbi i prijedloga u zapisnik na javnom izlaganju, davanjem primjedbi i prijedloga u pisanom obliku, na adresu: Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin ili na e-mail adresu: [email protected]
 7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, kao i primjedbe i prijedlozi koji se ne odnose na predmet izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 8. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.
 9. Pozivaju se sve zainteresirane osobe na sudjelovanje u Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne.

 

Upravni odjel za komunalni sustav,

prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-02/18-01/06
URBROJ: 2163/01-07-01-21-34
Pazin, 20. svibnja 2021.godine

 

 

U prilogu je Prijedlog za javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne :

 

UPU UTZ Ravne_Prijedlog Plana

UPU UTZ Ravne_PP-1.Koristenje i namjena povrsina

UPU UTZ Ravne_PP-2.Prometna i komunalna infrastrukturna mreza

UPU UTZ Ravne_PP-3.Uvjeti koristenja uredenja i zastite prostora

UPU UTZ Ravne_PP-4.Nacin i uvjeti gradnje

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SJEVER I – izmjene i dopune – PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

U nastavku se nalazi link za javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati.

 

_____________________________________________________________________________________________________

APE d.o.o. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Javna rasprava ID DPU Centar Sjever 1 (Grad Pazin)
Time: Jan 26, 2021 03:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81911981746

Meeting ID: 819 1198 1746

_____________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju 22. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. godine
  (8 dana)
  u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.pazin.hr.
 3. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Pazina na dan javnog izlaganja.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 29. siječnja 2021. godine.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
 • o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu [email protected].
 3. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/08-01/29

URBROJ: 2163/01-07-03-21-48

Pazin, 13. siječnja 2021. godine

U prilogu je Prijedlog za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I.:

 

DPU CS1_ID – 1 – namjena_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2a – promet_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2b – telekomunikacije_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2c – elektroopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2d – vodoopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2e – odvodnja_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 3 – uvjeti gradnje_PJR.pdf DPU CS1_ID – tekst_PJR.pdf