Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Objave

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Stari Pazin”

Objava Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm- Katun Trviški

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.