Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Objave

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SJEVER I – izmjene i dopune – PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

U nastavku se nalazi link za javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati.

 

_____________________________________________________________________________________________________

APE d.o.o. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Javna rasprava ID DPU Centar Sjever 1 (Grad Pazin)
Time: Jan 26, 2021 03:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81911981746

Meeting ID: 819 1198 1746

_____________________________________________________________________________________________________

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.), a koji se primjenjuje temeljem članka 188. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 53/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I

 

 1. Javna rasprava će se održati u razdoblju 22. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. godine
  (8 dana)
  u radnom vremenu Spomen doma uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa.
 2. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen u holu Spomen doma u Pazinu. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama – www.pazin.hr.
 3. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana 26. siječnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 20. ožujka 2020. livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Pazina na dan javnog izlaganja.
 4. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na predloženi Prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno s 29. siječnja 2021. godine.
 5. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
 • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,
 • postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja,
 • o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
 • daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
 • upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.
 1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.
 2. Prijedlozi i primjedbe, potpisani imenom i prezimenom i s adresom podnositelja, dostavljaju se nositelju izrade plana – Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na e-mail adresu [email protected].
 3. Za sve dodatne informacije možete se javiti u Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina ili nazvati na broj telefona 052/635-089.

Upravni odjel za komunalni sustav,

 prostorno uređenje i graditeljstvo

Grada Pazina

KLASA: 350-01/08-01/29

URBROJ: 2163/01-07-03-21-48

Pazin, 13. siječnja 2021. godine

U prilogu je Prijedlog za ponovnu javnu raspravu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar sjever I.:

 

DPU CS1_ID – 1 – namjena_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2a – promet_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2b – telekomunikacije_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2c – elektroopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2d – vodoopskrba_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 2e – odvodnja_

PJR.pdf DPU CS1_ID – 3 – uvjeti gradnje_PJR.pdf DPU CS1_ID – tekst_PJR.pdf

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone “Ciburi – Heki”

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 39/19., 98/19.) daje

 OBAVIJEST

o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone „Ciburi – Heki“ Pazin

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina je dana 27. kolovoza 2020. godine donijelo Odluku o provođenju postupka izrade Urbanističkog plana uređenja radne zone „Ciburi – Heki“ Pazin koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 33/20.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi:
Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na broj telefona 052/635-089.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/20-01/02
URBROJ: 2163/01-07-03-20-14
Pazin, 4. rujna 2020. godine

 

Obavijest o provođenju postupka stavljanja van snage DPU Stari Pazin

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 39/19., 98/19.) daje

OBAVIJEST
o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin

Na temelju članaka 86., 87., 88. i 89. Zakona o prostornom uređenju i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14., 1/18., 5/20.), Gradsko vijeće Grada Pazina je dana 27. kolovoza 2020. godine donijelo Odluku o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“ Pazin koja je objavljena u Službenim novinama Grada Pazina broj 33/20.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih planova mogu se dobiti na adresi:
Grad Pazin, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin ili na broj telefona 052/635-089.

GRAD PAZIN
Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 350-02/20-01/01
URBROJ: 2163/01-07-03-20-8
Pazin, 4. rujna 2020. godine

Započela 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Od danas, 6. kolovoza do 14. kolovoza 2020. godine traje 2. ponovna javna rasprava u postupku izrade i donošenja IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina. Tekstualni i grafički dijelovi plana izloženi su u holu Spomen doma u Pazinu te u digitalnom obliku u nastavku.

Primjedbe na prijedlog plana primaju se zaključno s 14. kolovoza.

Saznajte više »

Obavijest o održavanju 2. ponovne javne rasprave u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Pazina

Na temelju članka 96. i 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/19, 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina KLASA: 350-02/18-01/07, URBROJ: 2163/01-01-01-20-66 od 23. srpnja 2020. godine nositelj izrade Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Pazina, objavljuje

2. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Grada Pazina

Saznajte više »

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike